fbpx
Mladi, mir i bezbednost: KOMS i KRK potpisali Deklaraciju o posvećenosti 

Mladi, mir i bezbednost: KOMS i KRK potpisali Deklaraciju o posvećenosti 

U petak, 23. decembra Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalni omladinski kongres Albanije – KRK (Kongresi Rinor Kombëtar) potpisali su Deklaraciju o posvećenosti implementaciji agendi Mladi, mir i bezbednost (YPS).  

Dva krovna saveza su 2021. godine potpisala Memorandum o razumevanju unapređenja bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije, a kao jedna od ključnih tema za zajednički rad KOMS-a i KRK-a na sastanku održanom u septembru 2022. godine prepoznata potreba za lokalizovanjem YPS agende.  

Deklaracija o posvećenosti potpisana je u okviru Generalne skupštine KRK, koja je okupila mlade delegate/kinje organizacija mladih i za mlade, neformalnih grupa, predstavnike/ce univerziteta i omladinskih političkih foruma koji su deo strukture KRK-a.  

Potpisivanju deklaracije prethodila je panel diskusija koja je bila posvećena ključnim dešavanjima u omladinskom sektoru na nivou Albanije, Zapadnog Balkana i Evropske unije, uključujući i agendu YPS. Na panelu je ispred KOMS-a govorila Anja Jokić, programska koordinatorka, dok su pored nje panelisti još bili i Tom Metju, član upravnog odbora Evropskog foruma mladih – YFJ, Irena Topali, menadžerka za međunarodn saradnju, Evropska prestonica mladih Tirana 2022, Dafina Peci, izvršna dirketorka, KRK, Ana Mulanji, izvršna direktorka, udruženja Beyond Barriers, Kljajdi Priska, uposlenik za javne politike, KRK, kao i Kljajdi Kaizu, generalni sekretar Asocijacije Ujedinjene nacije u Albaniji.  

U okviru panela obratila se i Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS. Nakon toga Miljana i Dafina Peci potpisale su u onlajn formatu Deklaraciju o posvećenosti prepoznajući dugoročno i konstruktivno partnerstvo između dva krovna saveza mladih, a sa ciljem povezivanja mladih iz Albanije i Srbije kao i Jugoistočne Evrope (SEE) za zajednički napredak i uspešnu implementaciju inicijativa koje za cilj imaju izgradnju mira.  

KOMS i KRK potpisivanjem ove deklaracije iskazali su posvećenost održavanju osnovnih principa agende tokom implementacije iste i prepoznali su ključnu važnost zajedničke proaktivne uloge u izvršavanju osnovne misije izgradnje bezbednog, mirnog i stabilnog okruženja za mlade koji žive u Albanije i Srbije, a u cilju unapređenja multikulturalnosti, inkluzivnosti, saradnje, izgradnje mira, međusobnog poštovanja i drugih vrednosti koje su prepoznate kao evropske vrednosti. 

Nadamo se da će ovo biti prepoznato kao primer dobre prakse kao i da će potpisivanje ove Deklaracije biti polazna tačka za druge krovne organizacije iz SEE, kao i regionalne aktere u oblasti omladinske politike da rade na implementaciji ove agende, posebno jer je ona prepoznata kao jedan od tematskih i zagovaračkih prioriteta u okviru Trećeg regionalnog strateškog sastanka omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana.