fbpx
Mladi aktivisti i aktivistkinje u poseti institucijama

Mladi aktivisti i aktivistkinje u poseti institucijama

U sredu i četvrtak, 7. i 8. decembra Krovna organizacija mladih Srbije organizovala je za mlade akriviste/kinje posetu Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i Povereniku odnosno Poverenici za zaštitu ravopravnosti.

Članovi i članice Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje, kao i koalicije ,,Mladi protiv nasilja” su prvog dana posetili Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gde su imali priliku da razgovaraju sa Vladimirom Šoćem, predstavnikom Sektora za ljudska prava i nacionalna kontakt-osoba za borbu protiv zločina iz mržnje i Nikolom Radojlovićem iz Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti. Tada su predstavili rad mreže i koalicije kao i rad Ministarstva, posebno u oblasti zločina iz mržnje, kao i temu unapređenja rodne ravnopravnosti.

Drugog dana organizovana je poseta instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gde smo se susreli sa Poverenicom Brankicom Janković, pomoćnicom poverenice Tatjanom Prijić i Bogdanom Banjcem samostalnim savetnikom iz Odseka za saradnju i evropske integracije. Tokom poseta, mladi, imali su priliku da predstave aktivnosti i inicijative koje su pokrenute kao i da više čuju o radu institucije.

Ovi sastanci su bili prilika za mlade aktiviste/kinje mreže i koalicije da se upoznaju, kao i umreže posebno jer obe počivaju na istim vrednostima i komplementarnim ciljevima. Tako, Omladinsku mrežu za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje čine lokalni omladinski aktivisti i aktivistkinje u borbi protiv diskriminacije i zločina iz mržnje. Mreža je uspostavljena u sklopu projekta podrške pomenutoj mreži, koji drugu godinu za redom KOMS sprovodi u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Kada je reč o koaliciji Mladi protiv nasilja nju čini 25 mladih aktivista/kinja i ona je koordinisana od strane UN Women u Srbiji i Norveška amasada u Srbiji. U toku 2022. godine KOMS je uz podršku UN Women u Srbiji radio na jačanju kapaciteta članova/ca mreže u oblasti omladinskog aktivizma, javnog zagovaranja i kreiranja javnih politika.


Ova poseta realizovana je u okviru inicijative “Mladi protiv nasilja” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije.

Posete su deo projekta „Podrška mreži lokalnih omladinskih aktivista u borbi protiv diskriminacije i zločina iz mržnje“ koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.