fbpx
Misija OEBS u Srbiji uručila generalnoj sekretarki KOMS nagradu „Ličnost godine“

Misija OEBS u Srbiji uručila generalnoj sekretarki KOMS nagradu „Ličnost godine“

U petak, 9. decembra 2022. godine, generalnoj sekretarki KOMS, Miljani Pejić, uručena je nagrada „Ličnost godine“ koju Misija OEBS u Srbiji dodeljuje svake godine.

Miljana je nagrađena za izuzetan doprinos unapređenju položaja mladih u Srbiji kroz podršku kreiranju javne politike koja podrazumeva uključivanje mladih, kao i za jačanje kapaciteta omladinskog sektora koji obezbeđuje aktivno učestvovanje mladih u političkom i javnom životu u njihovim zajednicama.

Misija OEBS u Srbiji nastoji da uključuje mlade iz različitih zajednica u Srbiji u sve svoje programe – demokratizaciju, vladavinu prava, medije i saradnju u oblasti bezbednosti. Nagradom Ličnost godine odaju priznanje građanima i građankama Republike Srbije koji su tokom godine, kroz aktivnosti koje je Misija podržala, dali najveći doprinos promociji vrednosti i principa za koje se OEBS zalaže u zemlji.

Misija OEBS-a u Srbiji uključuje mlade iz različitih zajednica u Srbiji u sve svoje programe – demokratizaciju, vladavinu prava, medije i saradnju u oblasti bezbednosti.  Sa ponosom nagrađujemo Miljanu Pejić, generalnu sekretarku Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), saveza koji je jedan od ključnih partnera Misije u oblasti uključivanja  mladih. Rad KOMS-a je inovativan, fleksibilan, i pokazuje potencijal koji država poseduje“, istakao je ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji.

„Kao što KOMS deluje kao spona između mladih, njenih udruženja članica i različitih donosilaca odluka u Srbiji, nadamo se da će mlade žene i muškarci slediti njihov primer i udruživati se, učestvovati više u javnom životu sa naglaskom na doprinošenje razvoju srpskog društva“, dodao je.

Ovo priznanje doprinosi našoj borbi da se glas mladih ne samo čuje, već i uvažava i poštuje. Mladi su sada i ovde, žele da budu aktivni, da se pitaju i da menjaju svoju zajednicu u skladu sa prioritetima njihove generacije koja je tu i koja ostaje. Zato moramo još snažnije i zajednički sa njima da radimo na obezbeđivanju uslova da mladi ostanu i grade svoj život u zemlji i mestima iz kojih dolaze“, rekla je Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS.