fbpx
Konferencija Mladi i lokalne institucije: Održala se najveća konferencija o lokalnoj omladinskoj politici u Srbiji

Konferencija Mladi i lokalne institucije: Održala se najveća konferencija o lokalnoj omladinskoj politici u Srbiji

Sreda (7. decembar 2022.) bila je rezervisana za najveću konferenciju o lokalnoj omladinskoj politici u Srbiji Mladi i lokalne institucije: Mesto gde se odluke donose zajedno.

Konferencija je okupila važne i relevantne aktere i akterke iz oblasti lokalne omladinske politike, kao i mlade, a cilj je bio povezivanje i uspostavljanje platforme za dijalog između lokalnih aktera omladinske politike i njihove saradnje sa nacionalnim nivoom ali i sa mladima.

Na konferenciji je predstavljeno trenutno stanje normativno-strateškog okvira lokalne omladinske politike, kao i mogućnosti za njegovo unapređivanje.

Najpre se na samom početku konferencije obratila zamenica šefa misije EU u Srbiji, Plamena Halačeva. Istakla je da je važno uključiti mlade u kreiranje politika i osnažiti ih. Čestitala je Srbiji na tome što je prva zemlja ne-članica EU koja primenjuje mehanizam EU Dijaloga sa mladima. Rekla je da podržava inicijative koje poboljšavaju položaj mladih.

Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora KOMS, u uvodnom obraćanju je iskazala razočaranje nedolaskom ministra turizma i omladine. Podsetila je na Otvoreno pismo koje je KOMS uputio Ministarstvu turizma i omladine u kome je KOMS izneo očekivanja. „Resorno ministarstvo nam je još tada u svom odgovoru naglasilo da će se zalagati za unapređenje položaja mladih i da će razvoj omladinske politike biti njihov prioritet, dok upravo ovakve odluke i otkazivanje potvrđenog učešća pokazuju suprotno”, rekla je.

Naglasila je da joj je čast što otvara prvu konferenciju o lokalnoj omladinskoj politici u Srbiji i rekla da, kao neko ko se od svoje 15. godine aktivno bavi rešavanjem problema mladih u svojoj lokalnoj zajednici iz koje dolazi, zna da se često može učiniti kao da je to što se radi borba sa vetrenjačama, ali da je borba neophodna jer promena upravo počinje na lokalu.

Kada se izborimo za jedan mali omladinski klub, samo jedan novi lokalni savet za mlade, ili kada se u postojećem savetu izborimo za predstavnike mladih, ili omladinskog radnika u lokalnoj Kancelariji za mlade, pa I za malo povećanje lokalnog budžeta za razvoj omladine, to predstavlja veliku pobedu i pokazuje budućim generacijama mladih, pa i omladini iz susednog mesta, da je moguće menjati okruženje u kom živimo.“

Snežana Klašnja, savetnik ministra, obratila se u ime Ministarstva turizma i omladine i rekla da ministar zbog opravdanih razloga i obaveza nije mogao da prisustvuje događaju. Takođe je rekla da su aktivna participacija i podrška mladima u razvoju važni. Pomenula je da je Ministarstvo turizma i omladine još uvek u fazi formiranja i tranzicije, a da je u pripremi ponovno slanje predloga Strategije za mlade Vlade Republike Srbije kao i izrada Akcionog plana.

Nakon uvodnog dela, usledila je Kafa sa donosiocima odluka na kojoj su mladi mogli da istupe i postave pitanja koja imaju. Iskoristili su ovu priliku i postavljali pitanja o planovima Ministarstva turizma i omladine za saradnju sa KOMS-om, o planovima za budžet koji će biti izdvajan za mlade i slično.

Nakon ovog dela, govorila je programska menadžerka KOMS, Milica Borjanić. Govorila je o okviru i stanju lokalne omladinske politike u Republici Srbiji, Zakonu o mladima, radu na Strategiji za mlade (koja se očekuje da uskoro bude doneta) i njenom pratećem Akcionom planu. Izložila je kakvi sve mehanizmi i elementi omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou postoje. Pomenula je i istraživanje Lokalna omladinska politika u RS u kome su obuhvaćene i analizirane sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Fokus konferencije je bio na 3 instrumenta lokalne omladinske politike:

  • Saveti za mlade
  • Finansiranje lokalne omladinske politike
  • Prostori za mlade

Na ove tri teme, održala su se tri panela koji su bili izuzetno inspirativni i korisni za slušanje i promišljanje načina unapređivanja lokalne omladinske politike, ali i položaja mladih generalno.

Panel #1: Saveti za mlade kao mehanizam aktivnog učešća mladih u lokalnim zajednicama

Kao što znamo, Saveti za mlade jedinica lokalne samouprave su institucionalni mehanizam učešća mladih i kreiranja lokalne omladinskeu Republici Srbiji, definisani Zakonom o mladima u skladu sa nadležnostima jedinica lokalne samouprave definisanim Zakonom o lokalnoj samoupravi.

O ovoj temi su govorili/e:

 • Snežana Klašnja, Savetnik ministra, Ministarstvo turizma i omladine
 • Aleksandar Jovanović, predsednik Saveta za mlade grada Kruševca, zamenik gradonačelnika grada Kruševca
 • Program Odlučionice: Ana Pecarski, iz organizacije Tim 42

Panel je moderirala koordinatorka za članstvo KOMS, Milja Zdravković.

Na ovom panelu je bilo reči o primerima iz prakse iz Kruševca i Leskovca o funkcionisanju Saveta za mlade na lokalu. Napomenuto je da Saveti za mlade treba da budu okrenuti ka donosiocima odluka, da prenose informacije od mladih, a ne da funkcionišu po mehanizmima kancelarija za mlade.

Panel #2: Finansiranje lokalne omladinske politike

O finansiranju lokalne omladinske politike govorili/e su:

 • Bojan Lučić, Omladinski centar Loznica
 • Program Odlučionice: Nenad Jovanović, Većnik za mlade iz opštine Ćuprija
 • Program Odlučionice: Emilija Milenković, iz organizacije Naš svet, naša pravila

Panel je moderirala menadžerka programa KOMS, Milica Borjanić.

Svako od govornika i govornica je dao svoj ugao gledanja na ovu temu iz svog iskustva. Pomenuto je da su jedni od najvećih problema nedovoljna upoznatost mladih sa mehanizmima i mogućnostima finansiranja, kao i zatvorenost i nedostupnost institucija na lokalu.

Panel #3: Prostori za mlade u Republici Srbiji  O ovoj temi govorili su:

 • Bojan Lučić, Omladinski centar Loznica
 • Nemanja Obradović, Omladinski centar – OPENS

Panel je moderirala programska koordinatorka, Anja Jokić.

Govorili su o važnosti postojanja prostora za mlade, načinima njihovog funkcionisanja kroz primer prakse u omladinskom centru u Novom Sadu i podvukli zašto bi trebalo da imamo više prostora za mlade širom zemlje.

Ova konferencija je od velikog značaja za omladinsku politiku uopšte, a posebno za lokalnu omladinsku politiku.

Neki od glavnih zaključaka sa konferencije su:

 

 • Moramo osnažiti mlade i uključiti u donošenje odluka
 • Nastaviti sa unapređenjem i razvojem omladinske politike i obezbeđivanjem dovoljno sredstava za ovu namenu
 • Moramo zajedno raditi na aktivizmu, razvoju omladinskog rada kako bi omladinski prostori koje zagovaramo da se osnivaju imali smisla

Konferencija i zaključci će biti od velike pomoći za KOMS da u narednom periodu zagovara za poboljšanje položaja mladih kroz donošenje Strategije za mlade i kreiranje pratećeg Akcionog plana.

Snimak cele konferencije možete pogledati ispod:

 

Završnu konferenciju Mladi i lokalne institucije – mesto gde se odluke donose zajedno – organizuje Krovna organizacija mladih Srbije kroz projekat EUpitnik – Dijalog sa mladima koji podržava Evropska unija kroz Erazmus+ program.

Пројекат „Млади. Сада и овде.“ спроводи Кровна организација младих Србије, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

undefinedundefined