fbpx
KOMS na konferenciji “Demokratija i ljudska prava u vreme krize – doprinos mladih”

KOMS na konferenciji “Demokratija i ljudska prava u vreme krize – doprinos mladih”

Od 30. novembra do 2. decembra 2022. u Berlinu se sastalo preko 60 predstavnika i predstavnica mladih iz nacionalnih krovnih saveza mladih kako bi učestvovali na konferenciji „Demokratija i ljudska prava u vreme krize – doprinos mladih“.

Na konferenciji su se našli predstavnici i predstavnice iz više od 25 zemalja. Konferencija je održana u okviru “Democracy Here. Democracy Now.” kampanje koju sprovodi Omladinski departman Saveta Evrope. Konferenciju je inicirala i vodila nemačka delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PACE) u saradnji sa Nemačkim federalnim savezom mladih (DBJR).

Učesnici i učesnice ove međunarodne omladinske konferencije su tom prilikom istakli da su pretnje demokratiji danas posebno ozbiljne zbog gomilanja faktora i kriza. Kao finalni rezultat konferencije je proistekla završna deklaracija, koja sadrži set preporuka koje će biti upućene donosiocima odluka, u kojoj su mladi učesnici/učesnice podsetili na to da svi procesi revitalizacije demokratije moraju započeti poštovanjem i temeljnom implementacijom i redovnim praćenjem postojećih standarda Saveta Evrope i dovesti do njihovog daljeg razvoja.

KOMS je imao priliku da pruži svoj doprinos na temu zdravlja mladih i iskoristi ovu konferenciju da postojeće preporuke iz naših istraživanja (Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u RS) plasira i na međunarodnom nivou. Zalagali smo se za jačanje napora ka primarnoj prevenciji poremećaja mentalnog zdravlja kod mladih, a pored toga povećanu dostupnost, a naročito prihvatljivost usluga u oblasti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja mladih. Takođe, insistirali smo na standardizaciji uslova rada volontera u kriznim situacijama, kako bi se osigurala njihova bezbednost. Za kraj, fokusirali smo se i na potrebu za kreiranjem i implementacijom programa edukacije sa ciljem razvijanja sposobnosti kritičke procene kvaliteta i izvora informacija sa interneta.

Takođe, kao jedan od rezultata konferencije je snimljen i video prilog: