fbpx
Učešće KOMS u izradi UPR

Učešće KOMS u izradi UPR

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 31.10.2017. godine Izveštaj Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR).

U proteklom periodu KOMS je učestvovao u izradi alternativnog Univerzalnog periodičnog izveštaja Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN o stanju ljudskih prava u Srbiji. KOMS je koordinisao kreiranje dela izveštaja koji se odnosi na participaciju mladih. Koalicija organizacija koje su kreirale i poslale izveštaj, pored pregleda stanja aktivnog učešća mladih u Republici Srbiji kroz izveštaj su dostavile i set preporuka za unapređenje participacije mladih sa posebnim fokusom na mlade iz osetljivih grupa. 

Nakon što Savet za ljudska prava UN pregleda izveštaj te ukoliko usvoji preporuke, počinje četvorogodišnji period implementacije preporuka koje su za Republiku Srbiju obavezne. 

Ovaj proces je izuzetno značajan za omladinsku politiku u Srbiju s obzirom da ukoliko kreirane preporuke budu usvojene od strane Saveta za ljudska prava UN ona će biti obavezna i implementirana od strane institucija u Republici Srbiji. Veliki broj kreiranih preporuka zasniva se upravo na zvaničnim državnim podacima ali i podacima iz Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih. 

Tokom 4. novembra u Beogradu održana je i konferencija Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN – Univerzalni periodični pregled (UPR): diskusija o ispunjenosti preporuka upućenih Srbiji posle Trećeg ciklusa. Na konferenciji je predstavljen alternativni UPR izveštaj Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN, kao i analiza stavova građana o stanju ljudskih prava u Srbiji. Predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije i Beogradskog centra za ljudskra parava, predstavile su ključne tačke prvog alternativnog izveštaja o participaciji mladih kroz mehanizam UPR.