fbpx
Odlučionice 3.0: Obišli smo gradove gde će biti realizovane lokalne inicijative

Odlučionice 3.0: Obišli smo gradove gde će biti realizovane lokalne inicijative

Nakon održane obuke i mentorskih sastanaka učesnici i učesnice Odlučionica su planirali svoje lokalne inicijative. Krajem oktobra uputili smo se u monitoring posete u svih pet gradova gde se ovaj program održava.

Najpre smo otišli u Požegu. U prostorijama Omladinskog radija pričali smo sa predstavnicima udruženja Forca, đačkog parlamenta i Narodne biblioteke Požege. Njihova inicijativa ima za cilj donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade kako bi se opština na sistemski način obavezala na unapređenje položaja mladih.

Put nas je nadalje doveo do Leskovca, gde su udruženje Tim42, Kancelarija za mlade Leskovac i đački parlament medicinske škole održali konsultativni sastanak sa predstavnicima đačkih parlamenata srednjih škola. Tema sastanka je bilo upoznavanje srednjoškolaca sa uspostavljanjem lokalnog saveta za mlade grada Leskovca. Diskutovana je o mogućim rešenjima i mehanizmima za učešće predstavnika đačkih parlamenata u savet za mlade.

Potom smo produžili do obližnjeg Vranja gde je održana fokus grupa sa studentima o položaju i problemima mladih u Vranju. Pored studenata, fokus grupi su prisustvovali predstavnici udruženja Naš svet naša pravila, Kancelarije za mlade Vranje i đačkog parlamenta gimnazije. Studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija su izneli brojne probleme, konstruktivne kritike i predloge za unapređenje brojnih politika od značaja za mlade.

Krenuli smo nazad ka Beogradu i napravili smo pauzu u Ćupriji gde smo posetili Udruženje mladih Ćuprije, Gradskog većnika za omladinu i predstavnike đačkog parlamenta. U gradskim prostorijama, upoznali su mlade Ćupričane i Ćupričanke o njihovoj inicijativi koja ima za cilj uvođenje jedne mlade osobe u komisiju za finansiranje projekata omladinske politike.

Najzad, posetili smo obližnje Pančevo gde su nas, na svom sastanku, ugostile predstavnice udruženja Sinhro, Kancelarije za mlade Pančevo i đačkog parlamenta gimnazije. Tom prilikom, upoznale su nas sa svojom inicijativom za uvođenje povlastica za mlade za kulturne sadržaje u gradu. Takođe, predstavile su nam rezultate do kojih su došli anketirajući mlade Pančeva o kulturi u Pančevo.


Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.’’

Umrežavanje lokalnih koordinatora za EU dijalog sa mladima realizovano je u okviru projekta EUpitnik – Dijalog sa mladima’’, u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.