fbpx
Konferencija: Mladi i lokalne institucije

Konferencija: Mladi i lokalne institucije

– Mladi i lokalne institucije: Mesto gde se odluke donose zajedno

Ako se pitate koji je najbolji način da provedete sredu, 7. decembar, imamo tačan odgovor! Učestvujte na najvećoj konferenciji o lokalnoj omladinskoj politici Mladi i lokalne institucije – Mesto gde se odluke donose zajedno, koja će se održati u hibridnom formatu, a moći ćete uživo da je pratite i učestvujete putem Facebook prenosa 7. decembra od 11h:

https://www.facebook.com/events/474434391244065

Na konferenciji će govoriti akteri/akterke koji se bave omladinskom politikom na nacionalnom i lokalnom nivou. Cilj konferencije je povezivanje i uspostavljanje platforme za dijalog između lokalnih aktera omladinske politike i njihove saradnje sa nacionalnim nivoom.  

Na konferenciji će biti sagledano trenutno stanje normativno-strateškog okvira lokalne omladinske politike, kao i mogućnosti za njegovo unapređivanje. 

Ovde će se naći i predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija, donosilaca odluka, predstavnici međunarodnih organizacija, udruženja mladih i za mlade, đačkih parlamenata i drugih partnera i saradnika KOMS-a. 

Fokus konferencije će biti na 3 instrumenta lokalne omladinske politike: 

  1. Saveti za mlade 
  2. Finansiranje lokalne omladinske politike
  3. Prostori za mlade 

Biće reči i o lokalnim inicijativama koje su realizovane u 5 jedinica lokalne samouprave kroz lokalne dijaloge u okviru programa Odlučionice.  

…… 

Ovu konferenciju KOMS sprovodi u okviru projekta “EUpitnik – Dijalog sa mladima“ podržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije. Konferencija je završni događaj programa Odlučionice u okviru kog je realizovano pet lokalnih inicijativa sa ciljem unapređenja lokalne omladinske politike.