fbpx
KOMS na studijskoj poseti Letoniji

KOMS na studijskoj poseti Letoniji

U periodu između 13. i 17. novembra, u Rigi. Letoniji održana je studijska poseta.

U ovoj poseti učestvovali su mladi predstavnici i predstavnice mladi iz nekoliko krovnih saveza:

  • Nacionalnog omladinskog saveta Makedonije (NMSM)
  • Estonskog saveza omladinskih udruženja (ENL)
  • Letonskog omladinskog saveta (LJP)
  • Slovačkog omladinskog saveta (RMS) i
  • Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

U okviru posete Rigi, obišli su Letonski omladinski savet (LJP), posetili dve organizacije u njihovom članstvu (’’Piedzivojuma Gars’’ i ’’FreeRiga’’). Prva organizacija članica se nalazi u nekada zapuštenom delu grada gde su od niza napuštenih kuća i zgrada stvorili svoju komunu gde svako doprinosi na različite načine: kroz kulturne događaje, muzičke koncerte, umetničke izložbe; pravljenje bicikala i ostalog nameštaja, itd. Druga organizacija ’’FreeRiga’’ se bavi uređivanje napuštenih objekata širom Rige.

Drugog radnog dana studijske posete Letoniji učesnici i učesnice posete su bili u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Letonije gde su razgovarali o projektima i procesima koje Ministarstvo obavlja u okviru omladinske politike, kao i njihov odnos sa LJP. Takođe, podelili su međusobna iskustva i trenutne situacije u svakoj državi iz koje dolazi partnerska organizacija.

Drugi deo drugog radnog dana studijske posete Letoniji u prostorijama LJP je bilo reči o EU ciljevima mladih iz perspektive Letonije. Predstavljen je rad Evropske godine mladih u Letoniji i učesnici/ce su podelili iskustva iz svojih zemalja.

Trećeg dana studijske posete Letoniji (16.11.2022.) prisustvovali smo konferenciji ’’Letonija u očima mladih’’ gde je predstavljeno šta je sve urađeno u Letoniji sa aspekta omladinske politike prethodne godine. Posle uvodnih reči, održan je govor od strane predstavnice Ministarstva obrazovanja i nauke Letonije. Potom je određen rad u radnim grupama.


Studijska poseta je organizovana u okviru Erasmus + projekta “Youth Empowerment Incubator”, podržanog od strane Evropske unije.