fbpx
KOMS na Omladinskom forumu Zapadnog Balkana

KOMS na Omladinskom forumu Zapadnog Balkana

Od 31. oktobra do 4. novembra u Berlinu se okupilo 70-oro mladih, kao i relevantnih aktera i zainteresovanih strana u oblasti mladih i omladinske politike sa Zapadnog Balkana i iz Evropske unije u okviru Omladinskog foruma Zapadnog Balkana – WBYF.

Na Forumu je ispred Krovne organizacije mladih Srbije imala priliku da učestvuje Anja Jokić, programska koordinatorka KOMS-a.

Forum je bio namenjen predstavnicima relevantnih aktera zaduženih za pitanja mladih sa Zapadnog Balkana i šire Evrope, uključujući predstavnike/ce krovnih organizacija mladih, relevantnih institucija, organizacija civilnog društva, mlade aktiviste i aktivistkinje, predstavnike/ce akademske zajednice kao i stručnjake za teme vezane za mlade i teme Foruma.

Učesnici/ce foruma su se u toku četiri dana fokusirali na ulogu mladih u izgradnji održivog mira u regionu, kao i proces evropskih integracija ekonomija Zapadnog Balkana. Takođe, o ovim temama su razgovarali na različitim lokacijama i institucijama od značaja za istoriju Berlina i Nemačke, kao što su Bundestag, Kancelarija Federalnog kancelara Nemačke, Alte Münze – mesto na kom su se kovale prve kovanice evra kao i Evropska kuća u Berlinu.

U toku Foruma učesnici/ce su uz vođstvo mladih kreirali Berlinsku deklaraciju Omladinskog foruma Zapadnog Balkana 2022. godine, koja se fokusirala na tri teme:

  • rezilijentnu demokratiju,
  • inkluzivnu bezbednost i mir, kao i na
  • održivo življenje (sustainable living),

a koja za cilj ima da prikaže vrednosti, ciljeve i zalaganje mladih, kao i da pozove na podršku i partnerstvo relevantne aktere na nacionalnom, regionalnom i loklanom nivou, kako bi zajedno radili na unapređenju položaja mladih u ove tri oblasti.

Paralelno sa Omladinskim forumom Zapadnog Balkana održavao i Samit Zapadnog Balkana 2022. godine, koji predstavlja najvažniji politički događaj za ovaj region, na kom su šefovi/ce vlada šest ekonomija Zapadnog Balkana potpisali tri sporazuma o mobilnosti u okviru Akcionog plana za mobilnost zajedničkog regionalnog tržišta (CRM) – O slobodi kretanja sa ličnim kartama, O priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i o priznavanju stručnih kvalifikacija za doktore/doktorke medicine, zubare/zubarke i arhitekte/arhitektice.

Po potpisivanju ova tri sporazuma šest predstavnika/ca mladih, odnosno delgata/kinja WBYF, dobilo je priliku da političkim liderima Zapadnog Balkana i EU predstavi zaključke i ključne tače Deklaracije, kao i informiše ih o zajedničkim i koordinisanim naporima i želji mladih na Zapadnog Balkana da doprinesu procesu pristupanja ekonomija ovog regiona Evropskoj uniji.

Mada mladi nisu bili deo formalnog sastanka lidera, njihovo prisustvo na samitu bilo je veoma važno kako bi političke lidere/ke podsetili da sve odluke koje se donose, pa tako i u oblasti spoljne politike imaju uticajana na mlade, kao i da mladi o njima imaju jasne stavove.

Forum mladih Zapadnog Balkana Berlinskog procesa 2022 organizovala je Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) u partnerstvu sa Francusko-nemačkom kancelarijom za mlade (OFAJ) i Crossborder Factory. Forum podržava nemačko Ministarstvo spoljnih poslova, projekat Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana Saveta za regionalnu saradnju (RCC’s WBYL) i regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU) Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TACSO).