fbpx
KOMS na generalnoj skupštini Evropskog foruma mladih

KOMS na generalnoj skupštini Evropskog foruma mladih

Od 24. do 27. novembra zamenica predsednice upravnog odbora, Maša Vračar i programska koordinatorka KOMS-a, Anja Jokić boravile su u Tirani, Evropskoj prestonici mladih ‘22 gde je održana generalna skuptšina Evropskog omladinskog foruma – GA YFJ.

Koji grad je Evropska prestonica mladih 2025. godine?

Pored učešća na GA-ju, Anja i Maša su prisustvovale ceremoniji proglašenja Evropske prestonice mladih za 2025. godinu. Gradovi koji se se našli u najužem izboru za titulu bili su Fuenlabrada u Španiji, Izmir u Turskoj, Lavov u Ukrajni i Tromse u Norveškoj. Žiri koji je sazvao Evropski omladinski forum dodelio je titulu Lavovu, najvećem gradu u Zapadnoj Ukrajni, a na osnovu detaljnog plana koji su podenli opština Lavov i lokalnoj mreži omladinskih prostora TVORI!.

Program Lavova, Evropske prestonice mladih 2025. baviće se emocionalnim, moralnim, fizičkim i finansijskim gubicima koje doživljavaju mladi u Ukrajini. Iz tog razloga titula Evropske prestonice mladih poslužiće da se Lavov pretvori u centar koji pomaže mladim ljudima da prežive, žive i razvijaju se u modernoj i evropskoj Ukrajini.

Generalna skupština

Od 25. do 27. novembra, Anja i Maša su učestvovale na generalna skupština Evropskog foruma mladih – GA YFJ.

Prvog dana, nakon predstavljanja kandidata/kinja, delegate/kinje glasali za članove/ce upravnog odbora. Takođe, oni su tada glasali i za članov/ce Komisijske za finansijsku kontrolu FCC, a imenovani su i članovi/ce Konsultativnog tela za prijave za članstvo CMBA.

Kao članovi/ce upranog odbora za period 2023-2024 izabrani su: kao predsednica, Maria Rodrigez Alkanzar, kao podpredsednici, Kristina Ksenofonsis i Elias Draj i kao članovi/ce, Andrea Skrioštanu, Daniele Taurino, Ismael Paez Siviko, Mark MekNulti, Natalia Kalio, Nikolas Kujala i Rareš Vojcu.

Organizacije članice glasale su još za usvajanje dva predloga:

Takođe, one su glasale i za prijem Nacionalnog omladinskog kongresa Albanije (KRK) u pridruženo članstvo YFJ-a, kao i za iskuljčenje Nacionalnog omladinskog saveta Rusije (NYCR) iz članstva.

Najzad, članice su na GA-u glasale i za usvajanje novog i izmenjenog statuta Evropskog omladinskog foruma.

Šta smo još radili?

U okviru generalne skupštine organizacije članice su organizovale informativne sesije i radionice na različite teme, od volontiranja do socijalne inkluzije i angažovanja u mobilnosti. Delegatkinje KOMS-a su tom prilikom učestvovale su na radionici pod nazivom ,,Mir i mladi: najbolje prakse iz implementacije agende Mladi, mir i bezbednost” koju su organizovali YMCA, MIJARC i Allianssi. U okviru radionice one čule su o primerima dobre prakse, ali i podelile iskustvo rada KOMS-a u ovoj oblasti.