fbpx
KOMS na fokus grupama za izradu Priručnika o političkoj participaciji mladih sa invaliditetom

KOMS na fokus grupama za izradu Priručnika o političkoj participaciji mladih sa invaliditetom

Politička participacija mladih sa invaliditetom

Ponedeljak (14. novembar) i utorak (15. novembar) bili su rezervisani za održavanje fokus grupa koje su organizovane kroz saradnju KOMS-a i OEBS-a, a čiji je cilj bila izrada Priručnika o političkoj participaciji mladih sa invaliditetom.

ODIHR (OEBS Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava) je razvio opšti okvir mentorskog programa za socijalnu inkluziju mladih sa invaliditetom, a KOMS će biti deo implementacije ovog programa u Srbiji.

Prvu aktivnost i korak predstavlja revizija programa i izrada Priručnika o političkoj participaciji mladih sa invaliditetom, prilagođeno kontekstu u kom se ovo pitanje nalazi u Srbiji – što je i bila tema održanih fokus grupa.

Jedna fokus grupa bila je održana sa mladima sa invaliditetom, kao i predstavnicima/cama udruženja mladih i za mlade koji se aktivno bave ovim pitanjem u Srbiji, dok su učesnici/e druge fokus grupe bili relevantni predstavnici političkih partija, Ministarstva turizma i omladine, Kabineta poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i Misije OEBS-a u Srbiji.

Rezultat održanih aktivnosti je kreiranje preporuka za unapređenje samog Programa, ali i opšteg položaja i političke participacije mladih sa invaliditetom, i njihovu veću uključenost u sve društvene i političke procese.

Ovaj program će biti pilotiran u Srbiji tokom 2023. godine, i očekuje se niz aktivnosti usmerenih ka njegovoj razradi i implementaciji, a najveći fokus će biti na nastavku konsultacija, finaliziranju Priručnika i sprovođenju mentorskog programa.