fbpx
KOMS na Evropskom kongresu o globalnom obrazovanju do 2050.

KOMS na Evropskom kongresu o globalnom obrazovanju do 2050.

Od 3. do 4. novembra se u Dablinu u Irskoj održao Evropski kongres o globalnom obrazovanju do 2050. godine.

Na ovom događaju je u ime KOMS prisustvovala programska menadžerka, Milica Borjanić.

Kongres je okupio ministarstva i agencije, omladinske organizacije, civilno društvo, lokalne i regionalne vlade, akademsku zajednicu i međunarodne organizacije kako bi usvojili novu Deklaraciju o globalnom obrazovanju do 2050. godine.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je uključena u ovaj proces od početka i kroz celokupan proces nastajali smo da zagovaramo potrebe udruženja mladih i za mlade ali i svih mladih u Srbiji.
Nakon usvajanja ove Deklaracije, svaka država potpisnica će započeti proces implementacije Deklaracije i inkorporiranja globalnog obrazovanja u postojeće sisteme obrazovanja. Ovaj proces podrazumeva određene izmene koje je neophodno napraviti kako bi se ostvarili ciljevi same Deklaracije a koji podrazumevaju prilagođavanje sistema obrazovanja potrebama mladih. Upravo smo na ovoj konferenciji u Dablinu razgovarali o modalitetima primene Deklaracije i mogućnostima za uključenje različitih relevantnih aktera.
Cilj Deklaracije jeste da ostvari istu viziju globalnog obrazovanja u Evropi do 2050 godine i unapredi sistem obrazovanja kako bi on odgovarao potrebama mladih. KOMS će nastaviti da prati ovaj proces i zastupa interese mladih kako bi i Srbija sinergetski delovala u pravcu implementacije Deklaracije i aktivnog uključivanja mladih u unapređenje sistema obrazovanja.