fbpx
Godinu dana kasnije – Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana o mentalnom zdravlju

Godinu dana kasnije – Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana o mentalnom zdravlju

U utorak, 15. novembra u Prištini održana je Mid-Term konferencija na temu mentalnog zdravlja mladih u okviru projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL) koji implementira Savet za regionalnu saradnju (RCC).

Nakon godinu dana sprovođenja ciklusa programska koorindatorka KOMS-a, Anja Jokić kao kopredsedavajuća na strani mladih, učestvovala je na Mid-Term konferenciji i predstavila dosadašnji rad usmeren na poboljšanje javnih politika koje se odnose na mentalno zdravlje mladih.

Mid-Term konrefenciju otvorili su Ognjen Marković, vođa tima WBYL-a, Hilen Franki, šefica sektora u Direktoratu za politiku o susedstvu i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije, kao i Hilari Armstrong iz Regionalne kancelarije za Evropu Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Kopredsedavajući/e radnih grupa iz svake od ekonomija Zapadnog Balkana predstavili su svoj dosadašnji rad, na osnovu trinaest regionalnih preporuka o mentalnom zdravlju mladih razvijenih tokom konferencije na kojoj je otvoren novi ciklus Omladinske laboratorije, a koja je održana u decembru 2021. godine u Tirani.

Radnu grupu u Srbiji čine predstavnice KOMS-a, mladih, kao i relevatnih ministarstava za mlade i zdravlje. Njih šest trenutno zajedno radi na razvijanju mehanizma planiranja, saradnje i koordinisanja programa, aktivnosti i sredstava koje sprovode različita ministartsva, krovni savez mladih, organizcije mladih i za mlade, međunarodne organizcaije i drugi relevantni akteri, a sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja mladih i kreiranja usluga dostupnih mladima“, sa posebnim fokusom na usluge dostupne mladima na lokalnom nivou.

Konferencija je obeležila pola ciklusa, a mi se unapred radujemo najednoj godini i narednoj konferenciji kada ćemo predstaviti sve uspehe drugog ciklusa Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana.