fbpx
UN Women: Održani Treninzi jačanja kapaciteta

UN Women: Održani Treninzi jačanja kapaciteta

Tokom oktobra su organizovana dva Treninga jačanja kapaciteta. Ovi treninzi su se održali u Beogradu, i na njima su mladi učesnici i učesnice imali prilike da steknu nova znanja i veštine koje će moći da primene u kreiranju javnih politika, aktivizmu i javnom zagovaranju.  

U petak (7. oktobra) i subote (8. oktobra) se održao Trening o aktivizmu mladih i javnom zagovaranju o rodnoj ravnopravnosti, na kom su mladi sa našim trenerkinjama učili o tehnikama javnog zagovaranja, ključnim akterima i o rodnoj ravnopravnosti kroz perspektivu mladih u Srbiji. Uz to, deo ovog dvodnevnog treninga bile su i dve diskusije. 

O generacijskoj jednakosti i participaciji mladih mladi su razgovarali sa Alaiom El-Yassir, regionalnom direktorkom UN Women za Evropu i centralnu Aziju,  Milanom Rikanović, šeficom kancelarije i ekspertkinjom za programski menadžment UN Women Srbija i  Gordanom Adamov, predsednicom Upravnog odbora KOMS-a. 

U diskusiji o rodnom aktivizmu i praksama javnog zagovaranja učestvovale su Ivana Markulić, alumna OEBS-ove Akademije dijaloga za mlade žene, Saškom Radujkov, članicom EDYN mreže mladih i Mirjanom Jugović, članicom ALPI Women mreže 

Drugi trening jačanja kapaciteta, Trening o kreiranju javnih politika u Srbiji, održan je u subotu i nedelju, 29. i 30. oktobra. Ovom prilikom su se okupili mladi iz cele Srbije da, uz pomoć trenera, steknu nove veštine i znanja iz ove oblasti. Učesnici su na treningu stekli uvid u zagovaranje za unapređenje javnih politika, strateški pristup planiranju javnog zagovaranja, ključne korake u pripremi kampanje kao i u planski sistem u Republici Srbiji, njegov strateški okvir i primere dobre prakse. 

Takođe, u toku drugog treninga jačanja kapaciteta su mladi dali doprinos razvoju kampanje na društvenim mrežama, kreirajući sadržaj putem kojeg će se u narednom periodu strimovati jako važne poruke o seksizmu, rodno zasnovanom nasilju i porodičnom nasilju. 

Treningom jačanja kapaciteta dodatno su ojačani kapaciteti mladih pojedinaca, kojima je pružen i dodatni, širi prostor za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.  

. . .

Ova aktivnost realizovana je u okviru inicijative “Mladi protiv nasilja” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije. Stavovi u ovom videu pripadaju isključivo autorima/kama.