fbpx
Održan Forum omladinske politike: Perspektiva mladih u ekološkoj i digitalnoj agendi

Održan Forum omladinske politike: Perspektiva mladih u ekološkoj i digitalnoj agendi

Uspešno je održan šesti po redu Forum omladinske politike!

Mladi su tokom celog dana slušali inspirativne govornike i govornice na panel diskusijama na teme Podmlađivanje zelene agende, Mladi i ekološka pitanja i Digitalni aktivizam i participacija mladih.

Takođe, mladi su na Forumu kroz tri radne grupe, pod mentorstvom facilitatora i facilitatorki, oformili preporuke na gore pomenute teme. Ove preporuke će KOMS, kao najviše predstavničko telo mladih u Srbiji, zagovarati ka relevantnim akterima kako bi se uvrstile u Akcioni plan Nacionalne strategije o mladima.

Dan je tekao dinamično i aktivno, a sam početak događaja su obeležile programska koordinatorka KOMS, Anja Jokić i predsednica Upravnog odbora KOMS, Gordana Adamov. Njih dve su podvukle značaj održavanja Foruma omladinske politike i pomenule najvažnije društvene teme i motive koji su KOMS naveli da ovogodišnji Forum organizuje sa fokusom na temu ekološke i digitalne agende.  

Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora KOMS-a poželela je dobrodošlicu učesnicima i najavila razgovore o participaciji mladih u ekološkim temama u društvu kao i u digitalnom aktivizmu. Navela je da je tema ekologije poslednjih godina stekla veću popularnost u našem društvu i naglasila da je digitalni aktivizam dobar način da se mladi uključe u ove teme. 

Na panelu Podmlađivanje zelene agende učestvovali su prof. dr Vera Arežina (FPN), Damir Dizdarević iz Beogradske otvorene škole, kao i Ivan Bjelić, član Upravnog odbora KOMS-a, a panel je moderirala Anja Jokić. Panelisti i panelistkinje su akcentovali važnost edukacije u implementaciji zelene agende, razgovarali o normativnom okviru ekologije u Srbiji, usklađivanju zakonskih odredbi sa agendom 2030 i participaciji mladih u svim javnim sferama, pa i ekološkim. 

Na drugom panelu, koji je moderirao Nenad Spasojević iz Centra za kreiranje politika i strategija, učestvovale su Iva Marković (Pravo na vodu), Mina Mirić (WWF Adria Srbija) i Dunja Trifunović, klimatska aktivistkinja. Razgovor se vodio na temu animiranja mladih da se uključe u pokrete za zaštitu životne sredine, kao i o mehanizmima i projektima koji već postoje. 

 

Brana Antović, osnivačica i urednica portala Brana’s Divine World, Ivana Volf, iz Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, i Nikola Ristić, aktivista i ekspert za digitalne komunikacije i član Sekretarijata KOMS-a, učestvovali su na trećem panelu, o Digitalnom aktivizmu, koji je moderirala Marija Jovanović (Media Deversity Institute Zapadni Balkan). Mladi su kroz ovaj panel čuli nešto više o normativnom okviru digitalne participacije, o važnosti i načinima korišćenja digitalnih kanala za razgovor o društvenim temama. 

Neka od pitanja koja su mladi postavljali panelistima i panelistkinjama ticala su se nuklearne energije, efektivnog informisanja o ekološkim temama putem medija i ulozi koju influenseri imaju u promociji angažovanja mladih i bavljenja aktivizmom. 

Drugi deo Foruma bio je posvećen direktnom uključivanju mladih i osluškivanju njihovih stavova i predloga kroz rad u radnim grupama. Učesnici i učesnice su bili podeljeni u 3 radne grupe: Mladi i ekologija, Mladi i digitalni aktivizam i Digitalna participacija mladih

Nakon produktivnog i aktivnog rada u radnim grupama, facilitatori/ke su podelili preporuke do kojih su učesnici/učesnice došli u okviru svojih radnih grupa.

Za sam kraj, generalna sekretarka KOMS, Miljana Pejić, je svečano zatvorila ovogodišnji Forum omladinske politike i podstakla mlade da se i dalje aktivno uključuju u njima važne teme, kao i da se ponovo okupe na FOP-u i naredne godine. 

Poseban dodatak Forumu bila je dodela sertifikata prošlogodišnjim polaznicima i polaznicama Akademije omladinske politike, čime se još jednom ukazala zahvalnost mladima za doprinos koji imaju kako u radu KOMS-a, tako i u svim procesima koji se dešavaju u društvu. 


Пројекат ,,Млади. Сада и овде.” спроводи Кровна организација младих Србије, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.