fbpx
Mladi (ne)dovoljno prepoznati u ekspozeu mandatarke Ane Brnabić

Mladi (ne)dovoljno prepoznati u ekspozeu mandatarke Ane Brnabić

U četvrtak, 27. oktobra 2022. godine, objavljen je na sajtu Vlade Republike Srbije pisani ekspoze mandatarke Ane Brnabić. 

U odnosu na predstavljanje ekspozea u Narodnoj skupštini 25. oktobra, na osnovu koga se nije prepoznavala namera države da ulaže u unapređenje položaja mladih i razvoj omladinske politike, ekspoze koji je objavljen u četvrtak, 27. oktobra na sajtu Vlade, mlade prepoznaje kao „resurs inovacija i pokretačku snagu razvoja društva.“   

Prioritet nove Vlade je, kako se navodi, da kontinuirano i sistematski ulaže u njih i stvara uslove za njihov kvalitetan život u Srbiji. Mladi su u dokumentu pomenuti više od 70 puta.  

 Mandatarka je najavila da nam predstoji usvajanje Zakona o mladima, usvajanje Strategije za mlade do 2030., Zakona o radnim praksama i Zakona o volontiranju. Posebna pažnja data je razvoju institucionalnih mehanizama omladinske politike, kao i ravnomernom razvoju omladinske politike na lokalnom nivou. Najavljuje se i unapređenje rada Fonda za mlade talente koji bi trebalo da osigura da mladi usavršavaju svoje znanje i veštine i doprinose napretku zajednice i države – kroz zapošljavanje u javnoj upravi i tesnoj saradnji sa privredom. 

Program Garancije za mlade i podrška omladinskom preduzetništvu, kao i pojednostavljenje poslovanja mladih preduzetnika prepoznate su kao važne mere za dalje unapređenje ekonomskog položaja mladih.  

Tema bezbednosti mladih prepoznata je kroz dalji rad na razvoju Platforme Čuvam te, koja će integrisati aspekte prevencije i alate za suzbijanju vršnjačkog nasilja i nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Mladi se pominju i u oblasti populacione i socijalne politike i najavljuju se mere podrške mladima i mladim roditeljima na tržištu rada da lakše usklađuju rad i roditeljstvo, pre svega kroz unapređivanje kvaliteta tršišta rada, a pre svega stabilnosti primanja, kvaliteta poslova, fleksibilnosti rada, većeg stepena radnopravne zaštite.  

Na kraju, zaključuje se da Vlada sa svim merama, u različitim oblastima, ima za cilj da se Srbija ujednačeno i ravnomerno razvija, da mladi ostaju u svojim lokalnim sredinama i zajedno sa institucijama ih podižu i razvijaju. 

KOMS pozdravlja nastavak rada na donošenju ovih važnih propisa, koji su od ključnog značaja za unapređenje položaja mladih. Ipak, kao što smo u prethodne dve godine videli, samo pominjanje u ekspozeu ili u programu Vlade ne znači i da će se mere sprovesti, te ćemo pažljivo pratiti rad novog Ministarstva turizma i omladine i zagovarati da se ove politike dosledno sprovedu.  

Krovna organizacija mladih Srbije će nastaviti da pruža partnersku podršku u razvoju politika za mlade i da kroz dijalog mladih sa donosiocima odluka utiče na to da prioriteti mladih budu i prioriteti Vlade i drugih institucija.