fbpx
Gde su mladi u ekspozeu mandatarke 2022?

Gde su mladi u ekspozeu mandatarke 2022?

U ekspozeu tadašnje mandatarke Ane Brnabić 2020. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije prilikom formiranja prethodnog saziva Vlade, čuli smo da se mladi pominju 19 puta u tekstu ekspozea koji je bio na ukupno 47 strana, u nekoliko različitih oblasti.

Mladi su pominjani u oblastima:

  • zapošljavanja i zapošljivosti mladih
  • obrazovanja, nauke i kulture
  • digitalizacije i javne uprave
  • populacione politike
  • omladinske politike

Pokrenute su mnoge teme od značaja za mlade, a u oblasti omladinske politike je bilo posebno značajno čuti da će neki od najbitnijih normativno-strateških procesa i dokumenata, biti prioritizovani i usvojeni tokom mandata novoformirane Vlade. Ipak, nakon dve godine svedoci smo da Zakon o mladima nije otišao dalje od jednog sastanka Radne grupe, Zakon o volontiranju nije upućen na usvajanje nakon održane javne rasprave; još uvek nemamo Zakon o radnim praksama a ni Strategija za mlade Vlade Republike Srbije nije usvojena.

Osvrt na ekspoze 2020. možete pogledati OVDE.

 

Kako ekspoze premijerke 2022. godine prepoznaje mlade?

Za razliku od ekspozea 2020. godine koji prepoznaje ulogu mladih u nekoliko oblasti i pominje partnerstvo sa mladima kao jedan od ključnih prioriteta u procesima donošenja odluka,  novi ekspoze nam ne govori puno o viziji i prioritetima za mlade novog saziva Vlade. Mladi se isključivo pominju u oblasti obrazovanja, nauke i zapošljavanja, i kroz osvrt na mere koje je Vlada kreirala u proteklom periodu a tiču se novčane podrške mladima nakon pandemije.

 

Obrazovanje mladih

U oblasti obrazovanja mladih fokus je stavljen na dualni model obrazovanja te je istaknuto da je stopa zaposlenosti učenika/ca koji su pohađali dualni model viša kao i da je prosečna plata veća u odnosu na učenike koji su pohađali klasičan model obrazovanja. Pohvaljen je nastavni program i inovacije u planu i programu, uvođenje predmeta „Digitalni svet“, osnova razumevanja veštačke inteligencije i drugih IT predmeta u nastavni program.

Nauka

U ovoj oblasti mladi su pomenuti kroz navođenje da je 2019. godine osnovan Fond za nauku te da su zaposleni mladi naučnici i doktorandi, te da su rezultati danas vidljivi.

Zapošljavanje i zapošljivost mladih

Iako je deo ekspozea bio posvećen upravo problemu nezaposlenosti, konkretno nezaposlenost mladih pomenuta je na samom kraju obraćanja, nakon predstavljanja kandidata i kandidatkinja za funkciju ministara/ki. Navedeno je da je u prethodnih 10 godina smanjena stopa nezaposlenosti mladih.

 

U ekspozeu nismo imali ni priliku da čujemo osvrt na procese koji su bili deo ekspozea premijerke 2020. godine a koji nisu završeni, niti smo čuli koji su to ključni prioriteti Vlade kada su u pitanju mladi. Za razliku od 2020. godine kada su navedene konkretne oblasti i ciljevi koje je potrebno ostvariti u mandatu Vlade, novi ekspoze nam ne govori na koji način će se raditi na unapređenju položaja mladih a ni koje oblasti će biti prioritetne. Ono što je u tekstu ekspozea takođe izostalo, jeste uspostavljanja i negovanje partnerstva sa mladima i zajedničko učešće u donošenju odluka, kao princip rada i uključivanja mladih.

Podsećamo da je KOMS uputio Otvoreno pismo Ministarstvu turizma i omladine i Vladi Republike Srbije, povodom formiranja novog resornog ministarstva.

Krovna organizacija mladih Srbije će nastaviti da inicira dijaloge mladih i donosioca odluka i insistira na uspostavljanju stalne i direktne komunikacije te sistemskog uključivanja mladih u procese donošenja odluka. U narednom periodu KOMS će pokrenuti novi ciklus Dijaloga mladih i premijerke.