fbpx
Youth Peace & Security Agenda: Sastanak KOMS i KRK

Youth Peace & Security Agenda: Sastanak KOMS i KRK

Od ponedeljka (5. septembra) do srede (7. septembra) se u Tirani u Albaniji održao sastanak predstavnica KOMS sa predstavnicima i predstavnicama albanskog krovnog saveza – KRK (Kongresi Rinor Kombëtar).

Ovaj radni sastanak bio je posvećen istraživanju lokalizacije agende Youth, Peace and Security. Na sastanku je zaključeno da je tema mira i bezbednosti važna za mlade u Srbiji i Albaniji, ali i za mlade na Balkanu uopšteno. Takođe je određeno da su zajednički prioriteti u okviru agende su stub Učešće (Participacija) i Saradnja (Partnerstvo). 

Zaključeno je da je za rad na agendi potreban multisektorski pristup i angažovanost velikog broja aktera, ali je takođe i napomenuto da su KRK i KOMS kao krovni savezi spremni da iniciraju rad na ovoj temi. 

Sastanak u Tirani predstavlja i nastavak saradnje koju KOMS i KRK imaju, pogotovo u kontekstu prošlogodišnjeg potpisanog Memoranduma o razumevanju unapređivanju bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije.


Poseta Tirani i radni sastanak je organizovan u okviru projekta “Podrška i umrežavanje aktera omladinske politike na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou” koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Misije OEBS u Srbiji.