fbpx
Uspešno održana prva Vanredna KOMS Skupština!

Uspešno održana prva Vanredna KOMS Skupština!

Nakon julske jubilarne 10. KOMS Skupštine, prošlog vikenda je po prvi put održana Vanredna Skupština Krovne organizacije mladih Srbije. 

Delegati i delegatkinje organizacija članica i članovi i članice organa KOMS-a su se okupili u Beogradu, na Fakultetu političkih nauka, kako bi izabrali nove članove organa – predsednika/predsednicu Upravnog odbora i člana/članicu Nadzornog odbora. Deo Skupštine bio je posvećen i prijemu novih članica u pridruženo članstvo, kao i prelasku članica iz pridruženog u punopravno članstvo.  

Vanredna Skupština otvorena je utvrđivanjem kvoruma, izborom zapisničara i usvajanjem Dnevnog reda. Usvojen je Zapisnik sa julske X Skupštine KOMS-a, nakon čega je otvoreno predstavljanje kandidata i kandidatkinja, kao i prostor za diskusiju i postavljanje pitanja.  

Zapisničari na Vanrednoj Skupštini – Uglješa Surdučki i Emilija Milenković

Kao kandidat za pristupanje članstvu KOMS-a predstavila se organizacija Savez mađarskih učenika Vojvodine, dok je Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva ’’Connecting’’ predstavila svoj zahtev za prelazak u punopravno članstvo. 

Nakon diskusije i glasanja, konstatovano je da je KOMS bogatiji za još jednu novu organizaciju članicu – Savez mađarskih učenika Vojvodine!

Organizacija ’’Connecting’’ je na vanrednoj Skupštini postala punopravna članica KOMS-a! 

Svoju kandidaturu za novu predsednicu Upravnog odbora predstavila je Gordana Adamov, iz Bečejskog udruženja mladih, dok se kao kandidat za člana Nadzornog odbora predstavio Dražen Vidaković. 

Nakon sprovedenog izbornog procesa, konstatovano je da je Gordana Adamov nova predsednica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije!  

Član Nadzornog odbora nije izglasan, nakon čega je izborni proces ponovljen, a Tamara Todorović iz Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva ’’Connecting’’, koju je kandidovala organizacija ESN, izabrana je za novu članicu Nadzornog odbora. 

Prva Vanredna KOMS Skupština je ovim završena. 

Skupština je imala kao i uvek veliki značaj za sve prisutne, kao i za dalje funkcionisanje Krovne organizacije mladih Srbije!