fbpx
Studijska poseta Švedskoj

Studijska poseta Švedskoj

Datumi od 23. do 27. avgusta je za predstavnice KOMS, Miljanu Pejić i Milicu Borjanić bio rezervisan za studijsku posetu Stoklolmu, Švedskoj.

U okviru studijske posete realizovana su 4 sastanka sa relevantnim akterima u oblasti rodne ravnopravnosti i aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka kroz poseban fokus na EU dijalog sa mladima.

Sastanci su realizovani sa švedskim Ministarstvom spoljnih poslova, i to sa Sofijom Calltorp, ambasadorkom za rodnu ravnopravnost i feminističku spoljnu politiku i Ceciliom Ruthström-Ruin, ambasadorkom za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.

Na sastanku sa Odeljkom za civilno društvo i nacionalne manjine u okviru švedskog Ministarstva kulture, govorilo se o podršci omladinskim organizacijama i saradnji sa krovnim savezom.

Treći sastanak je održan sa organizacijom Kvinna till Kvinna o temi promocije rodne ravnopravnosti i podršsci i saradnji omladinhskih organizacija.

Četvrti sastanak je održan sa švedskim krovnim savezom National Council of Swedish Youth Organisations (LSU) o temi urodnjavanja omladinskih politika i EU dijaloga sa mladima.

Fokus ove studijske posete bio je na temi rodne ravnopravnosti i aktivnom učešću mladih sa posebnim osvrtom na proces EU dijaloga sa mladima. KOMS je krajem 2021. godine realizovao proces rodne revizije i kreirao akcioni plan sa ciljem unapređenja programa i doprinosa koji KOMS ostvaruje u oblasti rodne ravnopravnosti. Takođe, Švedska je naredna u predsedavanju Savetom Evropske Unije, što znači da će upravo Švedska biti domaćin naredne omladinske konferencije u ciklusu sprovođenja konsultacija sa mladima u okviru EU dijaloga sa mladima.