fbpx
Predstavnica KOMS na konferenciji “Youth Policy in the Western Balkans – An essential element for the future of the region and Europe”

Predstavnica KOMS na konferenciji “Youth Policy in the Western Balkans – An essential element for the future of the region and Europe”

Konferencija koja se održala 16. septembra u Pragu, okupila je članove Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, predstavnike civilnog sektora Zapadnog Balkana, kao i zvaničnike češke vlade.

Događaj predstavlja novi aspekt rada EU sa civilnim društvom sa Zapadnog Balkana, koji se ogleda u organizovanju Western Balkans Civil Society Forum-a, na svake dve godine od 2006. godine.

Glavne tačke agende ticale su se doprinosa civilnog sektora našeg regiona u razvitku omladinske politike, mapiranju izazova i prilika za intenzivniji zajednički rad na ovom polju, kao i izgradnje ljudskog kapitala na Zapadnom Balkanu, izazova u oblasti zapošljivosti mladih i uloge mladih u daljem procesu evrointegracija.

Kao rezultat konferencije, usvojeni su zaključci koji će biti dostavljeni nacionalnim vlastima i Evropskim institucijama.

Dostupan je i snimak cele konferencije, koji možete pronaći ovde:

KOMS se zalagao da se među zaključcima nađu nacionalni krovni savezi kao spona između evropskih institucija i civilnog sektora u oblasti omladinske politike, kao i da se EU pozove na intenzivnije uključivanje ekonomija Zapadnog Balkana u mehanizme za aktivno učešće mladih na evropskom nivou, poput mehanizma EU dijaloga sa mladima.