fbpx
Počela sa radom Grupa mladih savetnika/ca UN u Srbiji!

Počela sa radom Grupa mladih savetnika/ca UN u Srbiji!

U sredu, 21. septembra, na Međunarodni dan mira, zvanično je krenula sa radom Grupa mladih savetnika/ca UN u Srbiji.

Grupa mladih savetnika/ca (Youth Advisory Group UNCT) je savetodavno telo sastavljeno od predstavnika i predstavnica civilnog sektora i mladih aktivista/aktivistkinja, sa ciljem da doprinesu mejnstrimingu omladinskih politika i unapređenju prava mladih. Jedna od članica je i Maša Vračar, članica Upravnog odbora KOMS.

Kroz svoj rad, mladi će se truditi da predstavnicima različitih UN agencija u Srbiji daju uvid u potrebe mladih i zajedno sa njima rade na implementaciji različitih UN strateških dokumenata u Srbiji i mapiraju načine na koje UN u Srbiji mogu da doprinesu poboljšanju položaja mladih.

KOMS će u ovom dvogodišnjem mandatu imati svoju predstavnicu u ovom savetodavnom telu i učestvovati na svim konsultativnim sastancima. Posebno se radujemo najavljenom radu na unapređenju mehanizama dijaloga sa nosiocima vlasti, gde KOMS može da stavi na raspolaganje svoje bogato iskustvo i ekspertizu, kao i promociji Youth, Peace and Security agende na kojoj već aktivno radimo.