fbpx
Održana studijska poseta Beogradu!

Održana studijska poseta Beogradu!

Od 19. do 23. septembra, 11 predstavika i predstavnica krovnih saveza iz Evrope posetilo je Beograd u okviru studijske posete, a sa ciljem da nauče više o dijalozima mladih sa institucijama koje KOMS realizuje od 2019. godine.

U okviru studijske posete predstavnici i predstavnice Nacionalnog omladinskog saveta Makedonije (NMSM), Estonskog saveza omladinskih udruženja (ENL), Letonskog omladinskog saveta (LJP), Slovačkog omladinskog saveta (RMS) su posetili prostorije KOMS-a, kao i prostorije organizacija i institucija značajnih za dijaloge mladih sa institucijama.

Prvog dana učesnici i učesnice su posetili prostorije Krovne organizacije mladih Srbije gde smo razgovarali o mandatu i zagovaračkim naporima KOMS-a, o omladinskoj politici, njenim ključnim akterima i mehanizmima aktivnog učešća mladih, kao i o dijalozima mladih sa institucijama iz prespektive mladih, koje KOMS kontinuirano sprovodi iz godine u godinu.

Drugog dana smo u neformalnom okruženju sa predstavnicama Beogradske otvorene škole (BOŠ) razgovarali o njihovom radu, podršci dijalogu između organizacija civilnog društva i institucija, kao i postignućima trećeg Dijaloga mladih sa premijerkom koji je u Nišu u decembru 2021. godine organizovan uz podršku BOŠ-a.

U okviru ovog sastanka smo zaključili da su neki od najznačajnijih aspekata dijaloga mladih sa institucijama, a posebno Premijerkom, to što u javnosti podižu i održavaju fokus tema koje su od značaja za mlade, a koje bi inače bile zanemarene, kao i što stvaraju prostor da se pitanja od značaja za mlade obuhvate i drugim javnim politikama, ne samo omladinskim politikama.

Trećeg dana smo se imali dva sastanka sa predstavnicima ključnih institucija: Vlade Republike Srbije i Ministartsva omladine i sporta. U okviru sastanka sa Jovanom Radonjić, savetnicom šefice Vlade za obrazovanje, na kojem je bilo reči o naporima koje Vlada RS ulaže kako bi se poboljšao položaj mladih u Srbiji.

Zaključili smo da je za Premijerku veoma važno da čuje koje su potrebe mladih, kao i da je za svaki napredak neophodno da se otvoreno komunicira o potrebama i izazovima sa kojima se mladi suočavaju. Takođe, shvatili smo da je jedan o primarnih motiva da se kontinutirano organizuju dijalozi sa mladima činjenica o zabrinjavajućem broju mladih ljudi koji želi da napusti Srbiju, a pre svega svoje lokalne zajednice, usled manjka mogućnosti za zaposlenjem, adekvatnim stanovanjem i generalno mogućnostima za dostojanstven život.

Ovaj sastanak bio je značajan obzirom da su i predstavnici ostalih krovnih saveza podelili primere dobre prakse iz svojih država, kao što su na primeri programskog finansiranja, obezbeđivanja prostora za krovne saveze i njihove organizacije članice, kao i unapređenja mehanizama uključivanja mladih i omladinskog rada u jedinicama lokalne samouprave.

Nakon toga, smo se u prostorijama Palate Srbija, sastali sa v.d. pomoćnikom ministra omladine i sporta Sektora za omladinu, Snežanom Žugić, kao i rukovoditeljkom Grupe u Sektoru za međunarodnu sardanju i evropske integracije, Unom Pavlović.

Sa njima smo tom prilikom razgovarali o fokusu Ministarstva omladine i sporta u oblasti omladinske politike, strukturi omladinske politike i najvažnijim mehanizmima za učešće mladih u procese donošenja odluka, kao i o tome kako Ministarstvo vidi saradnju u oblasti omladinske politike sa državama iz kojih su naši gosti, te načinima na koji su dijalozi mladih sa ministrom uticali na dalji rad i odluke ministarstva.  

Bilo nam je važno da čujemo i mišljenja naših gostiju pa je tako Juraj Lizák, direktor kancelarije RMS istakao: ,,Sjajno je informisati se da se velike stvari rade i van Evropske unije i da, kako mi ponekad mislimo, Šengen granica nije kraj sveta. Imamo mnogo inspiracije i na Balkanu”. On se takođe i zahvalio KOMS-u za tri sjajna dana u Beogradu, dok je nama bilo veliko zadovoljstvo da ih ugostimo.

Ova studijska poseta bila je prva u nizu studijskih poseta, a u okviru Erasmus+ European Youth Together projekta pod nazivom Youth Empowerment Incubator. Aktivnosti projekta su usmerene na učešće mladih u različitim evropskim zemljama i oslanjaju se na doprinos mladih i civilnog društva širom Evrope, kao i na sveobuhvatnu analizu dobrih praksi učešća mladih u procesima donošenja odluka i/ili ciljevima Dijaloga mladih u EU. Kroz projekat krovni savezi iz različitih država Evrope imaće priliku da uče jedni od drugih, da razmenjuju znanja, iskustva i što je najvažnije dobre prakse učešća mladih u procesima donošenja odluka, koje bi mogle da se primenjuju i u drugim partnerskim zemljama.

Mi se radujemo nastavku saradnje i razmeni znanja i iskustva sa našim partnerima. Sve buduće aktivnosti i dešavanja ćemo objavljivati na našim društvenim mrežama, a jedna od prvih aktivnosti u tom smeru će biti utisci sa studijske posete Slovačkoj koja će biti realizovana od 9. do 13. oktobra u Bratislavi.


Studijska poseta je organizovana u okviru Erasmus + projekta “Youth Empowerment Incubator”, podržanog od strane Evropske unije.