fbpx
Da znam da si dobro.

Da znam da si dobro.

Krovna organizacija mladih Srbije zajedno sa pet organizacija članica pokreće kampanju o mentalnom zdravlju mladih pod nazivom “Da znam da si dobro.”

Kroz pet lokalnih događaja, radionice, blogove i društvene mreže pričaćemo o prevenciji, stereotipima i predrasudama, izazovima, diskriminaciji i probaćemo da nađemo rešenja i odgovorimo na neka važna pitanja.

Posebno je važno što o tim temama pričamo sa mladima na lokalu u različitim delovima Srbije, u čemu će nam pomoći udruženje građana Svet reči iz Velike Plane, udruženje Svetionik iz Novog Pazara, Centrom za pozitivan razvoj dece i omladine – CEPORA iz Beograda, Građanske Inicijative, Beograd i Centar za omladinski rad – CZOR iz Novog Sada. 

U svakom mestu biće održana radionica koja za cilj ima podršku, osnaživanje i informisanje mladih, omladinskih radnika/ca, nastavnika/ca, profesora/ki, socijalnih radnika/ca i svih drugih zainteresovanih za temu mentalnog zdravlja. Takođe, radićemo na razvijanju ključnih veština pomoću kojih možemo da se bavimo stigmama, predrasudama i stereotipima koje postoje u vezi sa mentalnim zdravljem.

Želimo da podstaknemo prevenciju, dostupnost servisa i informacija o mentalnom zdravlju za mlade u njihovim lokalnim zajednicama, kao i da mapiramo trenutne nedostatke i neophodnosti. Nakon svake radionice napravićemo izveštaj  o mentalnom zdravlju i položaju i potrebama mladih, što će omogućiti donosiocima odluka da donose odluke i deluju u skladu sa stvarnim potrebama mladih. Radionice su i prilika da uključimo mlade ljude iz različitih lokalnih konteksta da učestvuju u kreiranju kampanje na društvenim mrežama. 

Kroz postove, TikTok-ove, MOJO videe i blog tekstove moći ćete da čujete mlade, njihove misli, strahove, iskustva i potrebe, jer važno je Da znam da si dobro

Kampanja se sprovodi u okviru Western Balkan Youth Lab projekta u okviru Regional Cooperation Council-a, a kroz podršku Evropske Unije.