fbpx
Predstavnica KOMS na panelu “Jedna Evropa – Dan mladih u OPENS-u”

Predstavnica KOMS na panelu “Jedna Evropa – Dan mladih u OPENS-u”

Na Međunarodni dan mladih, 12. avgusta, predstavnica KOMS, Maša Vračar učestvovala je na panelu pod nazivom “Jedna Evropa – Dan mladih u OPENS-u”.

U okviru panel diskusije bilo je prilike da se razgovara o položaju mladih u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, u poređenju sa položajem mladih na prostoru EU. Učesnici i učesnice panela su se dotakli i teme uticaja pandemije na potrebe mladih i određenih pitanja koja su u proteklom periodu došla do izražaja, poput mentalnog zdravlja ili zapošljivosti mladih.

Iz perspektive KOMS-a, bilo je reči o tome na koji način mladi mogu aktivno da učestvuju u društvu u našoj zemlji, koliko se stavovi i položaj mladih ljudi iz Srbije poklapa sa tim na području EU, kao i da li postoje i kakvi su načini da se glas mladih iz Srbije, i sa Zapadnog Balkana, čuje i u Evropskoj uniji.

Maša je predstavila načine na koje KOMS deluje na međunarodnom planu, kao i mehanizme koje po uzoru na EU razvija na nacionalnom nivou, poput implementacije mehanizma EU dijaloga s mladima u okviru Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima. Podelila je sa učesnicima/ama podatke iz novog Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji, koji ukazuju na pad poverenja mladih u Evropsku uniju i rast evroskepticizma. KOMS prepoznaje potrebu da se EU aktivnije bavi mladima sa Zapadnog Balkana, te će u narednom periodu zagovarati za konkretnije korake ka integraciji mladih sa ovih prostora u već postojećim mehanizmima za saradnju.