fbpx
Održana 10. KOMS Skupština!

Održana 10. KOMS Skupština!

Još jedna KOMS Skupština je za nama! 

Kraj jula je i ove, kao i prethodne godine, bio rezervisan za održavanje X KOMS Skupštine. Od 22. do 24. jula 2022. godine se u Vrnjačkoj Banji održala X redovna KOMS Skupština, koja je okupila brojne predstavnice i predstavnike KOMS organizacija članica, ali i organe KOMS (Upravni i Nadzorni odbor KOMS, kao i Sekretarijat i Predsedništvo).  

Atmosfera je bila dinamična od početka i u svakom trenutku ste mogli da vidite kako mnoštvo entuzijastičnih mladih ljudi razgovara među sobom, razmenjuje ideje i iskustva – kako iz ugla organizacija iz kojih dolaze, tako i iz njihovih ličnih uglova. 

Od samog početka radnog dela Skupštine, delegati i delegatkinje su bili zainteresovani za rad i učešće na njoj. Bili su izuzetno aktivni i često su se javljali za reč – davali su komentare i predloge, a ni pitanja nisu  izostajala.  

Po otvaranju sednice Skupštine, utvrđen je kvorum i odabrani su zapisničar i zapisničarka, kao i overivači zapisnika. Potom je usledilo usvajanje Dnevnog reda, zapisnika sa prethodne, IX Skupštine KOMS.

Zapisničarka Emilija Milenković i zapisničar Uglješa Surdučki

Zatim je pred delegate i delegatkinje Skupštine predstavljen i razmotren izveštaj Komisije za prijem i reviziju članstva, koja se u proteklom periodu bavila revidiranjem postojećih i mapiranjem (tada potencijalnih) organizacija članica. U dinamičnoj atmosferi, uz veliko interesovanje delegata i delegatkinja, predstavilo se 9 kandidata i kandidatkinja iz organizacija mladih i za mlade, kako bi se što bolje predstavili pred Skupštinom i kako bi bili izglasani za prijem u pridruženo članstvo.

Ovom prilikom, slušali smo predstavljanje sledećih organizacija:

Po završetku njihovih predstavljanja, delegati i delegatkinje Skupštine su imali priliku da postavljaju pitanja i daju svoje komentare na ono što su čuli u vezi sa kandidatima i kandidatkinjama za pridruženo članstvo u KOMS. 

O njihovom prijemu u pridruženo članstvo delegati i delegatkinje su se izjasnili i dali zeleno svetlo da ovih 9 organizacija i zvanično uđu u KOMS članstvo. U ovom trenutku, KOMS ima 110 organizacija u svom članstvu. 

Usledilo je predstavljanje kandidata i glasanje o prijemu u punopravno članstvo. Četiri organizacije članice su do ove Skupštine imale status pridruženih članica, koje je promenjeno u status punopravnog članstva. Te organizacije su: 

Nakon glasanja o prelasku ove četiri organizacije članice iz pridruženog u punopravno članstvo, Skupština je nastavila rad prateći Dnevni red, pa je tako usledilo predstavljanje i usvajanje Pravilnika o prijemu i reviziji članstva. 

Nakon što je Pravilnik o prijemu i reviziji članstva predstavljen svim prisutnim delegatima i delegatkinjama, Skupština je izglasala njegovo usvajanje. 

Potom je na red došlo razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora KOMS za period između održavanja IX i X Skupštine. 

Nakon uspešnog usvajanja izveštaja NO KOMS za navedeni period, sledilo je razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora KOMS. Po završetku predstavljanja izveštaja, dosadašnji predsednik Upravnog odbora KOMS, Uroš Savić Kain, podneo je ostavku na ovu funkciju, zbog čega će u narednom periodu biti organizovana vanredna sednica KOMS Skupštine u skladu sa Statutom organizacije. 

Kao i na svakoj Skupštini, razmotren je i stavljen na usvajanje Godišnji izveštaj o radu KOMS između održavanja IX i X Skupštine, kao i Finansijski izveštaj KOMS za 2021. godinu, ali i polugodišnji Finansijski izveštaj KOMS za 2022. godinu. Kao još jedna tačka Dnevnog reda, nalazila se i ona o razmatranju i usvajanju Odluke o članarinama 2022.  

Delegati i delegatkinje Skupštine su slušali i o zagovaračkoj i digitalnoj strategiji KOMS-a, za koju su pokazali posebno interesovanje i postavljali pitanja u vezi sa pojedinostima strategije. 

Kao važan deo svake Skupštine istakla se tačka Dnevnog reda u vezi sa razmatranjem i usvajanjem Godišnjeg plana rada KOMS 2022-2023. Diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda bila su dinamične, tim pre što su delegati i delegatkinje bili podeljeni u grupe za koje su se opredelili, od kojih se svaka ticala jednog od ciljeva GPR-a.

U skladu sa Statutom KOMS, ove godine su u okviru Skupštine održani izbori za 

  • Novog člana i članicu Upravnog odbora KOMS 
  • Novi sastav Nadzornog odbora KOMS 
  • Predsednika i zamenika predsednika Skupštine.

Rezultati izbora su pokazali da su odabrani/e novi/e članovi i članice KOMS organa: 

Upravni odbor:

  • Jovana Janković ispred KOM 018 
  • Ivan Bjelić ispred Forca 

Nadzorni odbor: 

Za novu predsednicu Skupštine izabrana je Dunja Marušić iz Timočkog Omladinskog Centra (TOC), a na poziciji njenog zamenika će od sada biti Marko Nedeljković iz Evropskog parlamenta mladih Srbije (EPMS)

Po završetku glasanja i zvaničnom proglašenju novih KOMS organa, i zvanično je privedena kraju deseta KOMS Skupština. 

I ova, kao i sve prethodne, bila je od velikog značaja za povezivanje mladih iz različitih organizacija članica, kako zbog potencijalnih saradnji u budućnosti, tako i zbog poznanstava i prijateljstava koje su sklopili na Skupštini. Radujemo se i željno iščekujemo naredne ovakve prilike! 


Пројекат ,,Млади. Сада и овде.” спроводи Кровна организација младих Србије, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.