fbpx
KOMS na Youth Action Week-u u Strazburu

KOMS na Youth Action Week-u u Strazburu

Od ponedeljka, 27. juna do subote, 2. jula 2022. godine u Strazburu, u Francuskoj, održao se događaj pod nazivom Youth Action Week Democracy Now! koji je deo kampanje “Democracy Here / Democracy Now” čiji je cilj revitalizacija demokratije u Evropi.

Događaju su prisustvovale nacionalne delegacije iz 46 zemalja članica Saveta Evrope, pri čemu su ih sačinjavali predstavnici i predstavnice mladih i civilnog društva, ali i predstavnici i predstavnice institucija u čijem su domenu omladinska pitanja.

Ovim događajem je obeleženo 50 godina od osnivanja omladinskog sektora u okviru Saveta Evrope, usled čega je jedan od ciljeva bio da se simbolično dođe do 50 preporuka za unapređenje demokratije i položaja mladih koje su usmerene ka donosiocima odluka na nacionalnom nivou.

Cilj Youth Action Week-a je bio, između ostalog, razgovaranje i produbljivanje razumevanja aktuelnih izazova i napada na demokratiju i uticaja ovih izazova na mlade i na društvo u celini; planirati aktivnosti, projekte i intervencije u kampanji za mlade sa posebnim fokusom na revitalizaciju demokratije, učešće mladih i digitalizaciju i dati podsticaj zajedničkom delovanju i saradnji u okviru Democracy Here Democracy Now kampanje na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.