fbpx
Garancije za mlade: primena programa u različitim državama

Garancije za mlade: primena programa u različitim državama

Tokom prethodnog meseca programska menadžerka KOMS Milica Borjanić, prisustvovala je na dva važna događaja povodom implementacije programa Garancije za mlade u Republici Srbiji.

Na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, KOMS je prisustvovao 10. konferenciji o Prioritetnoj oblasti 9 „Ljudi i veštine“ EU strategije za Dunavski region. U skladu sa Evropskom godinom mladih ali i krizama koje su se dešavale ili su toku, tema konferencija bila je „Mladi ljudi u vremenima krize: izgradnja odgovornog sistema obrazovanja, treninga i tržišta rada u Dunavskom regionu“. Delegaciju Srbije činili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije.

Na konferenciji su različiti akteri podelili svoje iskustvo izgradnje podsticajnog sistema za unapređenje života mladih ljudi a predstavnici Srbije su se u izlaganju fokusirali na primenu programa Garancije za mlade kao i očekivanja od implementacije ovakvog programa koji se na nivou EU uspešno primenjuje.

Tokom 15. i 16. juna 2022. godine realizovan je Treći sastanak koordinatora Garancija za mlade sa Zapadnog Balkana koji je realizovan u hibridnoj formi u Tirani, Albanija. U sklopu sesije sa organizacijama mladih i za mlade, programska menadžerka KOMS prenela je iskustvo Republike Srbije u implementaciji ovog programa i načinu na koji su mladi uključeni u ovaj proces.

Predstavnici iz ekonomija Zapadnog Balkana su podelili svoja iskustva uključivanja mladih u koncipiranju, implementaciji i praćenju programa Garancija za mlade. Razmenom različitih iskustava iz regiona, može se značajno unaprediti primena programa i podstaknuti saradnja u ovim važnim oblastima za živote mladih ljudi.