fbpx
Garancije za mlade na Zapadnom Balkanu: policy paper platforme Connecting Youth

Garancije za mlade na Zapadnom Balkanu: policy paper platforme Connecting Youth

Platforma Connecting Youth je inicijativa uspostavljena bliskom saradnjom Instituta za saradnju i razvoj (CDI) i krovnih organizacija i drugih saveza i udruženja mladih na Zapadnom Balkanu.

Platforma je kreirana sa ciljem povezivanja mladih na Balkanu i pruža mladima, ekspertima i ekspertkinjama, neformalnim pokretima i udruženjima mladih i za mlade mogućnost za umrežavanje, kreiranje zajedničkih inicijativa, učešće i saradnju na projektima. Na platformi su korisnicima dostupne i publikacije i vodiči, u raznim oblastima u kojima su mladi aktivni u regionu.

Jedno od važnih pitanja za platformu Connecting youth, još od 2021. godine, kada je platforma započela procenu Ekonomskog i investicionog plana (EIP) za WB6 (Western Balkans 6; Zapadnobalkanska šestorka), iz perspektive mladih. Kako je trenutno samo jedan vodeći EIP cilj usmeren na mlade – u okviru “Ulaganja u ljudski kapital” – Šema garancija za mlade, kroz dijalog o politikama i zagovaranje zasnovano na dokazima širom WB6, Connecting youth se zalaže za to da perspektive mladih i omladinskih organizacija budu uključene u sve vodeće projekte EIP-a.

U okviru platforme, u maju je objavljen policy paper pod nazivom “Youth Guarantee Deployment in the WB6: Institutional set-up and a perspective from youth organizations“. U ovom dokumentu je, podeljeno po ekonomijama Zapadnog Balkana, predstavljen dosadašnji učinak na polju implementacije Garancija za mlade.

Ceo dokument možete pročitati ovde.