fbpx
Studijska poseta Stalnog stručnog tima Francuskoj: Kako do stalnih konsultacija sa mladima?

Studijska poseta Stalnog stručnog tima Francuskoj: Kako do stalnih konsultacija sa mladima?

Krovna organizacija mladih Srbije je od 12. do 16. juna 2022. godine realizovala studijsku posetu Francuskoj povodom bližeg upoznavanja sa mehanizmom EU dijaloga sa mladima.  

EU dijalog sa mladima je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. EU dijalog sa mladima osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih. Ovaj proces se u EU državama kontinuirano sprovodi od 2010. godine. Srbija je prva država koja nije članica EU a koja je na inicijativu Krovne organizacije mladih Srbije, u okviru Saveta za mlade Vlade Republike Srbije osnovala Stalni stručni tim – telo koje je zaduženo za koordinaciju konsultacija sa mladima, u kom učestvuju predstavnici/e mladih, predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva evropskih integracija, kao i nezavisni eksperti.  

Kako bi se u Srbiji započeo proces sprovođenja konsultativnog procesa sa mladima po ugledu na onaj koji se dešava u državama EU, Krovna organizacija mladih Srbije organizovala je studijsku posetu Francuskoj u kojoj su učestvovali članovi i članice Stalnog stručnog tima: v.d.  pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za omladinu Snežana Žugić, savetnice u Ministarstvu za evropske integracije Mileva Todorović i Jelena Vasić, izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) Jelena Stojanović i predstavnice KOMS-a Miljana Pejić, Jovana Božičković, Maša Vračar i Milica Borjanić.  

Tokom studijske posete članice Stalnog stručnog tima imale su priliku da se susretno sa različitim relevantnim akterima koji učestvuju u realizaciji konsultacija sa mladima u Francuskoj i na taj način realizuju proces EU dijaloga sa mladima. Naročito je značajno iskustvo Francuske, koja je kao predsedavajuća Evropskom unijom koordinisala 9. ciklus EU dijaloga sa mladima koji se odvija pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”. 

Na samom početku studijske posete, članice Stalnog stručnog tima primila je ambasadorska Srbije u Francuskoj gospođa Nataša Marić koja je predstavila različite aktivnosti i procese u kojima ambasada Srbije učestvuje. Ambasadorka je istakla izuzetno dobre odnose Srbije i Francuske koji mogu biti značajni i u procesu bilateralne saradnje i podsticanja mobilnosti mladih, kao što je to bio slučaj prilikom osnivanja Regionalne kancelarije za mlade (RYCO) koja je osnovana Berlinskim procesom na inicijativu Francuske. Upravo u ovakvim procesima i telima, mladi moraju imati ključnu ulogu te podsticati unapređenje položaja i saradnje mladih. Ambasadorka je dodala da postoji velika spremnost za unapređenje ovakvog vida saradnje koja će naići na podršku predstavnika/ca institucija kako Francuske tako i Srbije.  

Usledio je sastanak sa predstavnikom Saveza studentskih organizacija i predstavnicima Saveza ruralnih mladih. Kao organizacije koje učestvuju u realizaciji konsultacija sa mladima i deo su Nacionalne radne grupe za realizaciju, predstavnici/e ovih organizacije preneli su svoje iskustvo realizacije konsultacija, prednosti i izazova sa kojima se suočavaju a koje su značajne za pokretanje konsultacija sa mladima u Srbiji.

Na samom kraju prvog dana studijske posete, članice Stalnog stručnog tima prisustvovale su sastanku Nacionalne radne grupe Francuske za realizaciju EU dijaloga sa mladima. Ovo telo koje je pandan Stalnom stručnom timu u Srbiji, broji više od 20 organizacija u svom članstvu a njegovim radom koordinira Krovni savez mladih Francuske. Upravo iskustvo proširivanja ovog tela i pitanje uključivanja svih zainteresovanih aktera u rad Nacionalne radne grupe, bilo je značajno za članove Stalnog stručnog tima kako bi rad ovog tela bio unapređen. Sastanku su pored Krovnog saveza Francuske i organizacija članica Nacionalne radne grupe, prisustvovali i predstavnici institucija Francuske.  

Nakon sastanka Nacionalne radne grupe članovi Stalnog stručnog tima imali su priliku da upoznaju i dva EU omladinska delegata i sa njima popričaju o njihovoj ulozi i dosadašnjem iskustvu u održavanju konsultacija sa mladima.  

EU omladinski delegati su mladi koji prate ceo proces konsultovanja donosioca odluka sa mladima i zaključke ovog procesa, mišljenje i stavove mladih predstavljaju na EU omladinskoj konferenciji.


Drugi dan studijske posete započet je sastankom u Ministarstvu obrazovanja, omladine i sporta Francuske. Stalni stučni tim su primili predstavnici sektora za omladinu. Oni su učesnice studijske posete upoznali sa celokupnim procesom realizacije EU dijaloga sa mladima kao iskustvom predsedavanja Francuske.  

Sledeći sastanak realizovan je sa predstavnicom Krovnog saveza Francuske i članice Stalnog stručnog tima su upoznate sa početkom implementacije konsultacija sa mladima na nacionalom nivou u Francuskoj, poteškoćama u realizaciji kao i mogućnostima za prevazilaženje izazova.  

Poslednjeg dana studijske posete realizovana su dva sastanka. Prvi je održan u prostorijama Nacionalne agencije Erasmus + u Francuskoj, gde su predstavljeni pravci delovanja agencije kao i mogućnosti mladih za ostvarivanje većih internih i eksternih mobilnosti.  

Poslednji sastanak održan je u prostorijama Organizacije francusko-nemačke saradnje (OFAJ), po ugledu na koje je tokom Berlinskog procesa došlo do osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO). Sastanak je realizovan na hibridan način a na sastanku su prisustvovali predstavnici francuske i nemačke kancelarije OFAJ. Razgovarano je o važnosti učešća mladih u procesu izgradnje mira i ostvarivanju saradnje unutar Zapadnog Balkana.  

Kao država ne-članica Stalnog stručnog tima, Srbija za učešće na EU omladinskim konferencijama mora dobiti poziv od strane predsedavajuće države. Krajem juna predsedavanje preuzima Češka zbog čega će Stalni stručni tim, predstavnici mladih i institucija zajednički delovati kako bi bilo obezbeđeno prisustvo Srbije na ovoj konferenciji.  

Nakon prikupljanja značajnih informacija o funkcionisanju mehanizma konsultacija sa mladima, Stalni stručni tim uz koordinaciju KOMS će nastaviti sa unapređenjem i proširivanjem ovog tela, te započinjanjem sprovođenja konsultacija sa mladima po ugledu na države članice EU.  

EU dijalog sa mladima kao mehanizam omogućava evropskim institucijama da prikupe važne informacije o temama značajnim za populaciju mladih u Evropi. Cilj ovog procesa jeste da se preporukama i idejama mladih nađe mesto u nacionalnim i EU omladinskim politikama, kako bi se pospešio kvalitet života mladih širom Evrope. 


Studijska poseta akterima omladinske politike u Republici Francuskoj realizovana je u okviru projekta “EUpitnik – Dijalog sa mladima”, u okviru Erasmus + programa Evropske unije.