fbpx
Prijavi se na Program EBRD “Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu”

Prijavi se na Program EBRD “Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu”

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je pokrenula program Mladi u Biznisu na Zapadnom Balkanu kako bi pomogao ambicioznim mladim preduzetnicima da uklone prepreke ka uspehu i razviju svoja mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).


Cilj programa:

  • pomoći mladim poslovnim liderima da pristupe savetodavnim uslugama i prilagođenom finansiranju koje im je potrebno da razviju svoje veštine, investiraju u inovativne tehnologije, dok istovremeno poboljšavaju poslovne performanse i privlače investicije

Ko može da se prijavi?

Program ima za cilj da pruži podršku komercijalno održivim preduzećima koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Mikro, mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih
  • Godišnji promet manje od 50 miliona evra ili ukupna imovina manje od 43 miliona evra
  • U većinskom privatnom i lokalnom vlasništvu, i u kojem ukupnu upravljačku odgovornost imaju mlada osoba(e) ispod 35 godina, ili u kojoj mlada(e) osoba(e) ispod 35 godina poseduju(e) većinski kapital
  • Svi sektori i industrije su kvalifikovani, osim duvana, vojne i kockarske industrije
  • Menadžment mora biti posvećen postizanju dogovorenih ciljeva i voljan da doprinese troškovima podrške poslovnog savetovanja

Kako EBRD može da te podrži?

EBRD podržava mala i srednja preduzeća koja vode mladi sa poslovnim savetima, uključujući obuke i konsultantske projekte prilagođene potrebama preduzetnika. Mladi menadžeri se uparuju sa stručnim konsultantima koji su specijalizovani za širok spektar
poslovnih oblasti: strategija, marketing, organizacija, operacije, IKT, promocija izvoza, energetska efikasnost, životna sredina, inženjering itd.

Rok za prijavljivanje je 10. jul 2022. godine, putem linka ovde.

Pristup finansijama

U okviru Programa Mladi u Biznisu, EBRD će finansirati kreditne linije za MMSP koja vode mladi preko partnerskih finansijskih institucija.


Ova komponenta Programa je još uvek u fazi pokretanja. Da biste dobijali nove informacije, prijavi se ovde i iskaži interesovanje za program!