fbpx
Predstavnica KOMS na Kick-off sastanku Erasmus+ European Youth Together projekta “Youth Empowerment Incubator”

Predstavnica KOMS na Kick-off sastanku Erasmus+ European Youth Together projekta “Youth Empowerment Incubator”

Od 6. do 9. juna, KOMS, programska koordinatorka Anja Jokić, boravila je u Skoplju na Kick-off sastanku Erasmus+ European Youth Together projekta pod nazivom Youth Empowerment Incubator.

Aktivnosti projekta su usmerene na učešće mladih u različitim evropskim zemljama i oslanjaju se na doprinos mladih i civilnog društva širom Evrope, kao i na sveobuhvatnu analizu dobrih praksi učešća mladih u procesima donošenja odluka i/ili ciljevima Dijaloga mladih u EU. Kroz projekat krovni savezi iz različitih država Evrope imaće priliku da uče jedni od drugih, da razmenjuju znanja, iskustva i što je najvažnije dobre prakse učešća mladih u procesima donošenja odluka, koje bi mogle da se primenjuju i u drugim partnerskim zemljama.

Na sastanku su pored KOMS-a učestvovali predstavnici/ce Nacionalnog omladinskog saveta Makedonije (NMSM), Estonski savez omladinskih udruženja (ENL), Letonski omladinski savet (LJP), Slovački omladinski savet (RMS). Sastanak je bio od značaja u kontekstu toga da bi se predstavnici partnerskih organizacija upoznali i predstavili svoj rad, kao i oblasti iz kojih će u okviru projekta ponuditi svoju ekspertizu. Takođe, postavljen je i temelj za dalju realizaciju projekta koja će trajati do 2024. godine i dogovoreni su naredni koraci i aktivnosti.


Kick-off sastanak je organizovan u okviru Erasmus + projekta “Youth Empowerment Incubator”, podržanog od strane Evropske unije.