fbpx
KOMS na završnoj konferenciji Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o nezaposlenosti mladih

KOMS na završnoj konferenciji Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o nezaposlenosti mladih

U okviru projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana u organizaciji Saveta za regionalnu za saradnju, 14. juna je održana završna konferencija prve Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL) na temu nezaposlenosti mladih. Konferencija pod nazivom UNMUTE: A region fit for YOU(th) okupila je više od 40 mladih i donosilaca odluka iz celog regiona kako bi predstavili svoje aktivnosti i rešenja za izazove sa kojima se mladi susreću kada je u reč o zapošljavanju, mladima iz NEET kategorije i Garancijama za mlade.

Projekat Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana je trogodišnji projekat podržan od strane Evropske unije, u organizaciji Saveta za regionalnu saradnju. Projekat je počeo u januaru 2020. sa ciljem da pruži mogućnost mladima da učestvuju u donošenju odluka. Projekat pokriva šest ekonomija Zapadnog Balkana. Cilj projekta je jačanje formalnih i neformalnih mehanizama za učešće mladih, a očekivani rezultati su povećana mobilizacija mladih u procesima donošenja odluka i povećano zajedničko kreiranje relevantnih politika između donosilaca odluka i mladih.

U okviru prve Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana, mladi su, zajedno sa donosiocima i donositeljkama odluka, u prethodnih godinu i po dana radili na amandmanima zakona, putanjama kako da se obrazovni sistem prilagodi tržištu rada i obrnuto, ali i na brojim izveštajima o trenutnom položaju mladih na tržištu rada.

Na konferenciji je Marko Stanković, član Upravnog odbora KOMS, govorio o rezultatima postignutim u radnoj grupi iz Srbije.Takođe, iz Srbije je prisustvovala predstavnica Ministarstva omladine i sporta, Snežana Klašnja.


Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana je trogodišnji projekat podržan od strane Evropske unije i organizovan od strane Saveta za regionalnu saradnju kojim se nastoji da se stvori dugoročni strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava fokusiran na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati sveukupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz različite vrste aktivnosti.