fbpx
Koju temu odabrati za sednicu Saveta za mlade? – Simulacije rada saveta za mlade

Koju temu odabrati za sednicu Saveta za mlade? – Simulacije rada saveta za mlade

Prethodni period obeležio nam je rad na standardizaciji Saveta za mlade – kroz fokus grupe, intervjue, rad na izradi vodiča, kao i kroz simulacije rada Saveta za mlade. 

Kroz navedene aktivnosti želeli smo da dođemo do primera dobre prakse, predloge za unapređenje postojećih, kao i da kreiramo preporuke i principe rada Saveta za mlade. Time, želimo da prikažemo kakvi su to funkcionalni i inkluzivni saveti, i na koji način bi trebalo uključiti mlade u Savet za mlade, kao i koje su to vrednosti koje bi jedan Savet za mlade trebalo da reprezentuje.  

Simulacije rada Saveta za mlade realizovali smo tokom juna meseca u četiri lokalne sredine, zajedno sa organizacijama članicama

Simulacije rada Saveta za mlade

Svoj karavan simulacija rada Saveta za mlade započeli smo u Zaječaru, gde su mladi iz ovog grada uz pripremu i podršku Timočkog omladinskog centra i Kancelarije za mlade Zaječar debatovali na temu budžeta za mlade. Pored pitanja gde idu sredstva i na koji način, mladi su nudili rešenja i mapirali probleme koji bi se mogli naći na nekom od sastanaka Saveta za mlade i na taj način pokazali da mladi žele da budu pitani o pitanjima koja direktno utiču na njih. 

Nakon Zaječara, KOMS tim se uputio u Brus. 

Mladi iz Brusa, kroz uloge predstavnika/ca u Savetu za mlade, pripremili su svoja izlaganja u skladu sa problemom do kojeg su došli na pripremnim sastancima. O problemu dostupnosti javnog prevoza i time i bezbednosti mladih govorili su iz uloge predstavnika/ca medija, MUP-a, udruženja mladih i za mlade, kao i predstavnika/ca osnovne i srednje škole. Omladinski centar Brus, kao organizacija članica KOMS, pružio je podršku i u ovom procesu pripreme simulacija i drugih aktivnosti.  

O tome kako su izgledale simulacije, kao i put KOMS-tima do tamo i nazad, možete pogledati u VLOG-u koji smo pripremili: 

Nakon simulacija u Zaječaru i Brusu, KOMS tim je svoj put nastavio ka Nišu. 

U Nišu su nas sačekali partneri iz PROAKTIV-a i ugostili u DELI prostoru gde se održala simulacija. Mladi iz Niša su na svom dnevnom redu imali temu bezbednosti mladih – sa fokusom na vršnjačku bezbednost. Kroz debatu mladi iz Niša dotakli su se dobrih primera prevencije i edukacije kada je u pitanju vršnjačkog nasilja, kao i novih ideja na nivou zajedničkih aktivnosti predstavnika/ca u Savetu za mlade, i to predstavnika/ca grada, Kancelarije za mlade, obrazovnih ustanova, udruženja mladih i za mlade, kao i sportskih udruženja. 

Kako je izgledala simulacija u Nišu, možete pogledati ovde: 

Poslednja simulacija održana je u Kragujevcu, gde su nas u prostorijama Omladinskog kluba dočekali predstavnici/ce Omladine JAZAS-a Kragujevac. Iz uloge predstavnika/ca osnovnih i srednjih škola, koordinatora/ke Kancelarije za mlade i eksperata/kinja za obrazovanje – mladi su svoju sednicu Saveta za mlade održali na temu obrazovanja, zapošljavanja i mogućnostima za aktivno učešće mladih. Sednica je bila održana sa ciljem da mapira koji su to problemi sa kojima se suočavaju mladi iz Kragujevca na ove teme, kao i o njihovim rešenjima. 

U narednom periodu nas očekuje predstavljanje vodiča principa rada Saveta za mlade, kreiranih na osnovu iskustava i predloga koji su nastali kroz projektne aktivnosti. 

 


Krovna organizacija mladih Srbije realizuje projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske ,,Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT’’, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.