fbpx
Učestvuj u simulaciji rada Saveta za mlade!

Učestvuj u simulaciji rada Saveta za mlade!

Da li znaš šta je Savet za mlade? 

Da li bi hteo/htela da budeš u Savetu za mlade? 

Da li te zanima kako Savet za mlade funkcioniše? 

Koji je problem mladih u tvom gradu/opštini? 

Da li znaš na koji način možeš predstaviti koji problem imaju mladi iz tvog grada/opštine? 

Ako su te ova pitanja zainteresovala, onda bi definitivno trebalo da se prijaviš na simulaciju rada Saveta za mlade!  

Šta su lokalni Saveti za mlade? 

Saveti za mlade su savetodavna tela pri jedinici lokalne samouprave koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje. 

Pored lokalnih Saveta za mlade, postoji i nacionalni Savet za mlade, koji je savetodavno telo Vlade Republike Srbije. Više o njemu možeš da pročitaš ovde: https://koms.rs/savet-za-mlade/   

Kako će izgledati simulacija rada Saveta za mlade? 

Simulacija treba da predstavi jednu sednicu Saveta za mlade gde će svaki učesnik/učesnica imati svoju ulogu i predstavljati člana/članicu Saveta. Možeš biti predstavnik/predstavnica lokalnog udruženja, predstavnik/predstavnica Kancelarije za mlade ili predstavnik/predstavnica škole. 

Simulacije će se održati na ovim lokacijama: 

  • Kragujevac – prijave i informacije su ovde 
  • Brus –prijave i informacije su ovde 
  • Zaječar – prijave i informacije su ovde 
  • Niš – prijave i informacije su ovde 

Simulacije rada Saveta za mlade na lokalu realizuju udruženja Omladina JAZAS-a Kragujevac, Omladinski centar Brus, Timočki omladinski centar (TOC), OCD Proaktiv zajedno sa Krovnom organizacijom mladih Srbije u okviru projekta Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske ,,Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT’’, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.