fbpx
Predstavnica KOMS na studijskoj poseti Briselu

Predstavnica KOMS na studijskoj poseti Briselu

Od 16. do 19. maja je predstavnica KOMS, programska koordinatorka Anja Jokić, boravila na studijskoj poseti Briselu, Belgiji, pod nazivom Podsticanje povezivanja mladih na Zapadnom Balkanu i ka Evropskoj uniji u sklopu Connecting Youth platforme. Ovoj studijskoj poseti su prisustvovali predstavnici krovnih tela i omladinskih organizacija sa Zapadnog Balkana. 

Učesnici i učesnice su tokom četiri dana prisustvovali organizovanim sastancima i posećivali institucije i organizacije sa sedištem u Briselu. Tom prilikom su posetili sedište Evropske komisije, Direktorat za politiku o susedstvu i pregovore o proširenju (DG NEAR), Direktorat za politike o zapošljivosti, društvenim pitanjima i inkluziji (DG EMPL), Direktorat za politike unutrašnjeg tržišta, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW), kao i jedno od tri sedišta Evropskog parlamenta (EP), Evropsku službu za spoljne poslove (EEAS), Evropski omladinski forum (YFJ), Evropski i ekonomski socijalni komitet (EESC). 

Sa predstavnicima i predstavnicama institucija učesnici i učesnice su razgovarali o različitim temama kao što su garancije za mlade, Ekonomski i investicioni plan, aktivno učešće mladih, saradnja Zapadnog Balkana i EU, kao i ulozi mladih i krovnih tela u procesu integracija.  

Uporedo sa formalnim sastancima, učesnici/ce studijske posete sastali su se i sa predsednikom Hanns-Seidel fondacije i članom EP, Markusom Ferberom i razgovarali o tome na koji način mladi promatraju perspektivu proširenja. U cilju jačanja inkluzivnosti politika EU prema regionu WB6, sastali su se i sa Koordinatorkom EU za mlade, Evropske komisije, gospođom Bilianom Sirakovom. Tom prilikom su razgovarali o tome na koji način omladinski sektor na Zapadnom Balkanu nastoji da unapredi dijalog sa institucijama i kako se može unaprediti saradnja sa direktoratima Komisije. 

Studijska poseta bila je vrlo značajna ne samo za KOMS, već i za omladinski sektor jer je pružila uvid u način funkcionisanja evropskih institucija i organizacija, što dalje omogućava unapređenje omladinske politike u Srbiji tako da je ona u skladu sa postojećim javnim politikama i praksama na nivou EU.  

Studijska poseta organizovana je u okviru Connecting Youth platfome čiji je KOMS deo, a kojom koordiniše Institut za razvoj i saradnju (CDI) uz podršku Hanns-Seidel fondacije.