fbpx
Predstavnica KOMS na Savetu članica Evropskog omladinskog foruma 2022

Predstavnica KOMS na Savetu članica Evropskog omladinskog foruma 2022

U Briselu se od 13. do 14. maja održao prvi Savet članica (Council of Members – COMEM) Evropskog omladinskog foruma YFJ za 2022. godinu, kojem je prisustvovalo više od 70 delegata i delegatkinja uživo, kao i 57 delegata/kinja koji su prisustvovali onlajn. Na ovaj način su delegati i delegatkinje predstavljali više od 80 organizacija članica Evropskog omladinskog foruma.

Tokom trajanja događaja usvojen je novi predlog članarine i poslata je poruka podrške Ukrajini kroz razgovor i hitno usvajanje rezolucije za podršku mladima u Ukrajini, izbeglicama i za implementaciju „Mladi, mir i bezbednost“ agende u Evropi. Takođe, organizovane su i radionice na teme prioritetnih javih politika, dok je u okviru radnih grupa bilo je reči o reviziji statusa i pružena je podrška za usvajanje za 3 predloga koja su podnele tri organizacije članice.

Delegatkinja KOMS-a Anja Jokić je zajedno sa kolegama iz Nacionalnog omladinskog saveta Makedonije NMSM iskoristila priliku da na Savetu članica govori i istakne značaj pristupačnost EU javnih politika i procesa mladima sa Zapadnog Balkana, kao i zalaže se za ostanak i učešće YFJ u radu Savetodavnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO.

Poseta Briselu iskorišćena je i kako bi se predstavnica KOMS umrežavala sa kolegama i koleginicama iz omladinskih organizacija širom Evrope, a posebno onima koji su deo mreže Južnjačkih krovnih saveza SYC čiji je i KOMS deo.

Generalna skupština Evropskog omladinskog foruma održaće se u novembru u Tirani, u Albaniji, u okviru Evropske prestonice mladih za 2022.

KOMS je od 2016. punopravna članica Evropskog omladinskog foruma koji u svom članstvu okuplja preko 100 organizacija članica i predstavlja najveću i vodeću platformu omladinskih organizacija za mlade u Evropi.

Učešće Krovne organizacije mladih Srbije u radu Evropskog omladinskog foruma podržalo je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.