fbpx
Predstavnice KOMS na studijskoj poseti Sloveniji i Hrvatskoj

Predstavnice KOMS na studijskoj poseti Sloveniji i Hrvatskoj

Predstavnice KOMS su prošle nedelje, od 28. marta do 1. aprila, učestvovale na studijskoj poseti Sloveniji i Hrvatskoj. 

One su ovom prilikom posetile Hrvatsku i Sloveniju zajedno sa predstavnicima i predstavnicama krovnih tela Zapadnog Balkana, kao i Slovenije, Hrvatske i Češke.

Osnovna ideja studijske posete je bilo približavanje krovnih tela ekonomija Zapadnog Balkana sa krovnim telima EU, uz posebnu saradnju sa Hrvatskom i Slovenijom koje su deo Balkana, a istovremeno i zemlje članice EU. 

Ovaj događaj je bio prilika za negovanje i proširivanje saradnje krovnih tela mladih međusobno, ali i između ovih tela sa organizacijama i institucijama značajnim za omladinsku politiku. 

Prilikom studijske posete, predstavnice KOMS su ovaj događaj iskoristile kako bi se umrežile i kako bi u cilju poboljšanja položaja mladih učili jedni od drugih. Ovo iskustvo će im u narednom periodu biti od velike pomoći za unapređenje svog rada, jer su ovakvi događaji prilika za razmenjivanje iskustava i primera dobrih praksi, a istovremeno je i prilika kada se mogu podeliti primeri dobre prakse iz sopstvenog iskustva. Studijsku posetu je organizovao Regionalni savet za saradnju, u okviru projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana.

Mladi na Zapadnom Balkanu imaju prilike i želju da se umrežavaju, kao i da rade na unapređenju normativnih okvira ali da često nisu dovoljno integrisani u procese i aktivnosti, kao ni umreženi sa kolegama iz EU.