fbpx
Mladi i sektor bezbednosti: Održana konferencija o bezbednosti mladih

Mladi i sektor bezbednosti: Održana konferencija o bezbednosti mladih

U četvrtak, 14. aprila 2022. godine, održana je konferencija o bezbednosti mladih koja je okupila predstavnike mladih, predstavnike institucija i međunarodnih organizacija kao i mlade.

U proteklom periodu, u okviru projekta Lokalna akcija mladih za bezbednosnu kulturu održani su treninzi o temi sektora bezbednosti, na kojima su se mladi informisali o pojmu bezbednosti, strategijama za njegovo razvijanje i sektorima bezbednosti u Republici Srbiji.

Nakon treninga je formirana radna grupa putem koje su polaznici i polaznice ovog treninga kreirali preporuke namenjene lokalnim samoupravama za unapređenje bezbednosne kulture mladih.

Na održanoj konferenciji se u uvodnom delu obratila zamenica šefa misije OEBS-a u Srbiji, Sara Groen. Ona je ovom prilikom istakla važnost mladih u temi bezbednosti i rekla da učešće mladih vodi ka inkluzivnoj bezbednosti. Takođe se obratila i članica upravnog odbora KOMS, Maša Vračar, koja je istakla neke od podataka do kojih je KOMS došao, npr. da se 66% mladih susrelo sa nekim oblikom diskriminacije, što je zabrinjavajuć podatak.

Nakon uvodnog dela i predstavljanja projekta, mladi učesnici i učesnice su bili podeljeni u radne grupe koje su se bavile temama bezbednosti životne sredine, rodne ravnopravnosti i tolerancije i nedskriminacije. Potom su održane tri panel diskusije koje su bile posvećene ovim temama, na kojima su govorili relevantni panelisti i panelistkinje.

Kao najvažniji ishod konferencije – predstavljene su preporuke mladih namenjene lokalnim samoupravama za unapređenje bezbednosne kulture mladih.

Panel: Bezbednost životne sredine

Na prvom panelu, posvećenom bezbednosti životne sredine, istaknute su preporuke koje su kreirali mladi, koje su namenjene predstavnicima lokalnih samouprava. Nekoliko preporuka je proisteklo iz rada u radnim grupama, a to su:

 • Podstaknuti eko-aktivizam mladih kroz podršku aktivnostima uklanjanja otpada iz prirode, uz obezbeđivanje nagrada ili besplatnih sadržaja za učesnike/ce akcija.
 • Povećati obim reciklaže uz promovisanje: postavljanje reciklomata za ambalažu u maloprodajnim objektima.
 • Poboljšati komunikaciju između lokalnih vlasti i zajednice u vezi sa bezbednošću životne sredine kroz kanale prilagođene mladima.
 • Poboljšati pristup subvencijama za čistu, obnovljivu energiju i doprineti boljem kvalitetu vazduha.
 • Veće uključivanje mladih u procese izrade lokalnih politika koje se tiču zaštite životne sredine.

Na ovom panelu su učestvovali Nenad Spasojević, iz Centra za kreiranje politika i strategija i Dunja Marušić iz Timočkog omladinskog centra, a diskusiju je moderirala Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. Posebno je istaknuta preporuka u vezi sa podsticanjem eko-aktivizma kod mladih.

Panel: Rodna ravnopravnost

Drugi panel bavio se temom rodne ravnopravnosti na kome su iznete preporuke iz radnih grupa, ali je takođe i bilo reči o važnosti ove teme, o tome koliko je još potrebno raditi kako bi se situacija poboljšala i dodatno unapredila. Ovaj panel je moderirala Milena Stošić iz Misije OEBS-a u Srbiji, a govorile su Isidora Paklar iz Iride, Katarina Trnjaković iz FemPlatz-a i Tina Milovanović ispred programa UN Women-a Mladi protiv nasilja.

Preporuke iz radnih grupa do kojih su mladi došli u vezi sa ovom temom su:

 • Podsticati lokalne samouprave da povećaju broj žena na pozicijama odlučivanja; ohrabrivati žene da se angažuju u oblastima u kojima nisu dovoljno zastupljene i razmotriti uvođenje kvota u tim oblastima.
 • Obezbediti podršku lokalnih samouprava postojećim mrežama za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja i informisati javnost o postojanju specijalizovanih usluga za pomoć žrtvama.
 • Utvrditi glavne rizike po bezbednost žena i devojaka u javnim prostorima kroz rad Lokalnih saveta za bezbednost i raditi na njihovom otklanjanju kroz saradnju između nadležnih institucija.
 • Obezbediti edukaciju za mlade o rodnoj ravnopravnosti u višim razredima osnovnih i nižim razredima srednjih škola kroz saradnju između lokalnih vlasti i civilnog sektora.
 • Lokalne samouprave bi trebalo da razmotre mogućnost pružanja podsticaja za uključivanje mladih u procese donošenje odluka po pitanju rodne ravnopravnosti.

Panel: Tolerancija i nediskriminacija

Poslednji od tri panela je moderirala Dragoslava Barzut iz Građanskih inicijativa, a na njemu su panelisti i panelistkinje bili Darko Nikolić iz Timočkog omladinskog centra, Nikola Božanović iz KOM018 i Bogdan Banjac iz kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Preporuke koje su mladi kreirali u okviru ove oblasti, koje su predstavljene su:

 • Postaviti rampe u državnim institucijama, koje su najposećenije, da bi se omogućio nesmetan pristup osobama sa invaliditetom
 • Uz pružanje podrške žrtvama, raditi dodatno na ciljanoj prevenciji diskriminacije prema marginalizovanim grupama.
 • Lokalne zajednice, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se bave temama vezanim za diksriminaciju/prava ranjivih grupa i zajednica, trebalo bi da organizuju edukativne programe za senzibilaciju mladih o navedenim temama.
 • Organizovati aktivnosti za mlade koje bi za cilj imale njihovo upoznavanje sa pripadnicima migrantskih i drugih manjinskih zajednica u njihovim mestima.
 • Podsticati politički aktivizam među mladima sa ciljem povećanja njihovog učešća u procesima donošenja odluka i smanjivanju polarizacije u društvu.

Konferencija je završena u pozitivnom tonu, sa uverenjem da će preporuke biti dobar početni korak za unapređenje bezbednosti, a samim tim i položaja mladih na lokalnom nivou.


Projekat „Lokalna akcija mladih za bezbednosnu kulturu“ sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji“.