fbpx
KOMS učestvuje u procesu implementacije Garancija za mlade

KOMS učestvuje u procesu implementacije Garancija za mlade

U utorak, 5. aprila 2022. godine, održan je sastanak Stručne grupe Garancija za mlade kome je prisustvovala predstavnica KOMS, Milica Borjanić.

U ovaj proces KOMS je uključen putem učešća u Koordinacionom telu za izradu i praćenje sprovođenja Plana implementacije Garancije za mlade, kao i učešća u Stručnoj grupi Koordinacionog tela.

U februaru ove godine je proces implementacije programa Garancija za mlade započet, kada je održana uvodna konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Međunarodne organizacije rada, kao i članovi Koordinacionog tela za izradu i praćenje sprovođenja Plana implementacije Garancija za mlade i Stručne grupe Koordinacionog tela Garancija za mlade.

Garancije za mlade se odnose na program po kome bi postojala politička obaveza institucija da obezbede svim mladim ljudima koji se na program prijave kvalitetnu ponudu za zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili obuku. O tome zašto su Garancije važne i koja je njihova praktična primena pisali smo u prethodnom periodu.

U narednom periodu, KOMS će dati svoj doprinos ovom procesu koji je od velike važnosti za položaj mladih u Srbiji.