fbpx
Predstavnica KOMS učestvovala na događaju „Srbija i digitalna dekada 2030“

Predstavnica KOMS učestvovala na događaju „Srbija i digitalna dekada 2030“

U utorak, 8. marta 2022. godine u Beogradu je održan društveni dijalog pod nazivom „Srbija i digitalna dekada 2030“.

Ovom prilikom je KOMS je zajedno sa NAPOR-om (Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada) izneo predlog obavezujućih postupanja. Važno je istaći da se među obavezujućim preporukama našla i preporuka koju je KOMS zajedno sa NAPOROM uputio, a koja se tiče izrade Digitalne omladinske strategije.

Cilj održavanja društvenog dijaloga je sagledavanje trenutnog stanja u Srbiji u postizanju pomenutih ciljeva, kao i osvrt na zloupotrebe i izazove koji prate digitalnu tranziciju. Predstavnica KOMS, Milica Borjanić, ovom prilikom je na događaju iznela stav o ulozi i važnosti koju mladi imaju u procesu digitalizacije i digitalne tranzicije.

U predlogu koji su KOMS i NAPOR uputili, navedeno da je potrebno formirati Radnu grupu koja bi uključila predstavnike i predstavnice svih relevantnih ministarstava, institucija i civilnog sektora, koja bi pratila izradu Digitalne omladinske strategije. Takođe je i navedeno da je u procesu izrade važnih strateških i zakonodavnih okvira digitalne participacije mladih potrebno uključiti mlade u proces kreiranja i donošenja javnih politika kroz sprovođenje konsultativnog procesa EU dijaloga sa mladima i uključivanje Saveta za mlade Vlade RS. Istaknuto je da proces izrade Digitalne omladinske strategije potrebno kreirati u duhu međugeneracijske solidarnosti. U predlogu je navedeno i da kroz Nacionalnu strategiju za mlade RS potrebno prepoznati značaj digitalne participacije.