fbpx
Predstavnica KOMS na sastanku Evropskog omladinskog foruma u Briselu

Predstavnica KOMS na sastanku Evropskog omladinskog foruma u Briselu

U Briselu 5. i 6. marta, povodom izmena Statuta Evropskog omladinskog foruma, održan je sastanak na kome su se okupili predstavnici i predstavnice organizacija članica Evropskog omladinskog foruma (European Youth Forum – YFJ), među kojima je i KOMS.

Ovaj događaj je organizovan kako bi predstavnici/ce organizacija članova razgovarali o  reviziji statuta, koja je neophodna radi usklađivanja sa  Kodeks belgijskih kompanija i udruženja iz 2019. Novi statut nastoji da obuhvati i da spoji različita postojeća pravila Evropskog omladinskog foruma.

Tokom trajanja događaja, predstavnici i predstavnice organizacija članica Evropskog omladinskog foruma su zajednički radile na kreiranju  teksta nacrta. Planirano je da finalni tekst bude usaglašen u maju na vanrednoj generalnoj skupštini saveta članova, dok će finalni tekst biti stavljen na glasanje i usvajanje na redovnoj skupštini u novembru.

U plenumu i u manjim grupama se razgovaralo o glavnim stavkama i sarađivalo se sa stručnim timom, odnosno pravnikom E&Y koji je bio zadužen za kreiranje nacrta statuta. Pored razgovora o unutrašnjoj strukturi YFJ-a, mladi predstavnici i predstavnice vodećih krovnih organizacija iz Evrope, razgovarali su i o trenutnoj situaciji, kao i podršci Foruma i organizacija članica Ukrajni.

Ispred KOMS-a je učestvovala Anja Jokić, programska koordinatorka. Ona se ovom prilikom umrežila sa drugim krovnim savezima iz Evrope, a posebno sa krovnim savezima iz Southern Youth Councils (SYC) mreže.