fbpx
Predstavnica KOMS na konferenciji Moj poslanik

Predstavnica KOMS na konferenciji Moj poslanik

Na konferenciji Moj poslanik održanoj u petak, 25. marta 2022. godine, među učesnicima i učesnicama je bila i predstavnica KOMS, članica Upravnog odbora, Maša Vračar.

Na konferenciji su dodeljene nagrade najaktivnijim poslanicima i predstavljeno je istraživanje platforme Moj poslanik.

Predstavnica KOMS je učestvovala na panelu pod nazivom „Mladi u politici? – Očekivanja i realnost“, na kome je predstavila deo podataka do kojih je KOMS došao sprovodeći monitoring izborne kampanje i približila je učesnicima/učesnicama događaja ostale načine na koje KOMS podstiče mlade da glasaju, edukuje ih o izbornom procesu, ali i radi sa mladim predstavnicima i predstavnicama političkih partija.

Na panelu je bilo reči i o važnosti razvijanja omladinske politike na lokalu, ali i šire – u kontekstu uključivanja mladih u procese donošenja odluka, o adekvatnosti komunikacije političkih aktera ka mladima, adekvatnosti trenutne predstavljenosti mladih na pozicijama donosilaca odluka i potrebi da se zajedničkim naporima izgradi institucionalno poverenje.