fbpx
Predstavljen presek rezultata Monitoringa izborne kampanje 2022.

Predstavljen presek rezultata Monitoringa izborne kampanje 2022.

U sredu, 30. marta 2022. godine, u Medija centru u Beogradu predstavljen je  presek rezultata Monitoringa izborne kampanje 2022. Sve o samom monitoringu možete pronaći na stranici Monitoring 2022, a izveštaj možete pogledati u nastavku.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati do kojih je KOMS došao sprovodeći monitoring izborne kampanje.

Šta smo u monitoringu pratili?

Pratili smo direktna partijska obraćanja, stavove, obećanja, poruke političara/kandidata. Evidentirali smo kako političari i izborni akteri
komuniciraju o mladima.

Izvori podataka koje smo koristili su bile:

  • dimenzija okvira ili teme
  • dimenzija problema
  • dimenzija aktera
  • dimenzija politika
  • broj mladih na listama

Izborne liste i mladi u njima:

Upoređujući situaciju sa onom iz 2020. godine, došli smo do podataka da je 2020. bila 21 izborna lista, sa ukupno 580 mladih na listama od 3419 kandidata za narodne poslanike. Situacija u 2022. godini je takva da se na 19 izbornih listi ukupno nalazi 418 mladih kandidata od 2912 kandidata/kinja.

Teme koje su komunicirane ka mladima:

Dominantne teme su bile ekonomski položaj mladih (zapošljavanje mladih), obrazovanje, odlazak mladih, zdravlje mladih, politička participacija mladih.

Nove teme koje su bile u političkom diskursu u proteklom periodu tiču se ekološke politike, internih migracija i mladih u ruralnim zajednicama, državnih mera za pružanje podrške mladima, demografska politika podrške mladim (bračnim) parovima, stambena politika i osamostaljivanje mladih, aktivizam mladih.


Snimak cele konferencije možete pogledati ovde:


Ceo izveštaj u kome se nalaze i podaci za pojedinačne liste i predsedničke kandidate pogledajte u nastavku: