fbpx
KOMS na Međunarodnoj konferenciji o kulturnoj participaciji mladih u Evropi

KOMS na Međunarodnoj konferenciji o kulturnoj participaciji mladih u Evropi

Mladima treba pružiti priliku da rizikuju i da greše, jer će tako osetiti šta zaista znači učestvovati u kulturnom stvaralaštvu Evrope – zaključak je međunarodne konferencije Omladinski sporazum o kulturnoj participaciji u Evropi, koja se održala od 21. do 23. marta, u Novom Sadu.

Generalna sekretarka Krovne organizacije mladih Srbije, Miljana Pejić, učestvovala je na paneluZdravo Evropo!? Kulturna politika i mladi – gde su mladi u političkoj debati?!, zajedno sa predstavnicima institucija EU, mreže EU i nacionalne vlasti, Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture.

Tokom trajanja konferencije u Novom Sadu su se okupili učesnici i učesnice iz 15 zemalja koji su na kritički način preispitivali stereotipe o mladima i omladinskoj kulturi.

Bilo je reči o primeni inovativnih pristupa kulturnog učešća mladih koji će moći da adekvatno odgovore na potrebe novih generacija. Na konferenciji je istaknuto da je potrebno mladima omogućiti da stvaraju kulturne sadržaje koji su održivi, odnosno da nije dovoljno samo se fokusirati na projekte u kulturi već da su neophodni dugoročni procesi koji bi omogućili održivost kulturnih sadržaja i kulturne ponude za mlade.

Važno je da se mladi uključuju u procese koji određuju koje kulturne sadržaje u lokalnoj zajednici će imati jer često čujemo da je jedan od razloga za internu migraciju mladih, tj. preseljenje ili ostanak u nekom većem gradu upravo nedostatak kulturnih sadržaja u njihovim lokalnim zajednicama. Strategija za mlade koja se revidira ove godine prilika je da se unapredi kulturna participacija mladih i KOMS će u saradnji sa organizacijama članicama koje se bave ovom temom zagovarati da se i kroz ovaj dokument prepozna važnost kulturne participacije mladih.