fbpx
Predstavnice KOMS učestvovale na konsultacijama sa predstavnicima Mreže za mlade Crne Gore

Predstavnice KOMS učestvovale na konsultacijama sa predstavnicima Mreže za mlade Crne Gore

Tokom vikenda, 19. i 20. februara, predstavnice KOMS generalna sekretarka Miljana Pejić i koordinatorka programa Milica Borjanić posetile su Mrežu za mlade Crne Gore.

Konsultacije su bile posvećene razmeni znanja i iskustva objavljivanja i rada na Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, koji KOMS redovno na godišnjem nivou objavljuje od 2017. godine. Ovom prilikom je istaknuto da je za razvoj omladinske politike i sistemsku brigu o mladima neophodno imati relevantne i objektivne podatke o položaju i potrebama mladih, što predstavlja naredni važan korak u radu Mreže za mlade Crne Gore.

KOMS će i u narednom periodu pružati podršku Mreži za mlade Crne Gore u realizaciji prvog sveobuhvatnog istraživanja o mladima u Crnoj Gori. Jedna od ključnih komponenata realizacije Programa za razmjenu i mobilnost mladih Mreže za mlade Crne Gore predstavlja izrada prvog Godišnjeg izvještaja o položaju mladih u Crnoj Gori.

Izrada ovog izveštaja predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva Strateškog plana MMCG (2021-2024), čijem je kreiranju operacionog plana sa metodologijom istraživanja pristupio generalni sekretarijat, uz razmenu iskustava i ekspertize koje su predstavnice KOMS tima podelile sa članovima Sekretarijata MMCG.

Predstavnice KOMS Sekretarijata su članovima/cama tima MMCG za realizaciju pomenutog Programa detaljno predstavile faze u izradi KOMS-ovog Alternativnog izveštaja, koji se potom koristi kao ključni izvor informacija za zagovaranje sistemskih rešenja za probleme mladih u Srbiji.

Predstavnici MMCG su se zahvalili na kontinuiranoj podršci koju KOMS pruža Mreži za mlade Crne Gore, a generalna sekretarka KOMS je pohvalila dosadašnje ostvarene rezultate Mreže i najavila intenziviranje saradnje u narednom periodu.