fbpx
Predstavnice KOMS na sastanku regionalnih krovnih tela mladih

Predstavnice KOMS na sastanku regionalnih krovnih tela mladih

U četvrtak, 17. februara 2022. godine u Skoplju, održan je regionalni sastanak predstavnika/ca regionalnih krovnih tela mladih u sklopu projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (Western Balkans Youth Lab), koji sprovodi Savet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC).

Sastanak, kome su prisustvovali predstavnici i predstavnice svih šest ekonomija Zapadnog Balkana, bio je produktivan i inspirativan za svakog učesnika/cu, jer su ovom prilikom mogli da međusobno razmenjuju iskustva o temi koja je ove godine u fokusu, a to je mentalno zdravlje. Na sastanku je bilo reči o metodologiji Youth Lab-a, odnosno identifikaciji najboljih metodoloških praksi u okviru projekta, kao i o izazovima na koje se nailazilo prilikom sprovođenja ovog procesa.

Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana su osmišljene kao način za povezivanje predstavnika mladih i predstavnika/ca i kreatora/kreatorki javnih politika koji zajednički rade na ostvarenju unapređenja normativnih okvira u okviru tema relevantnih za mlade – kakve su nezaposlenost i mentalno zdravlje.

Predstavnice KOMS će u narednom periodu, kao članice radne grupe koja će raditi na predlozima za unapređenje teme mentalnog zdravlja mladih prisustvovati radnim sastancima i pružati podršku u ovom važnom procesu.


Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana je trogodišnji projekat podržan od strane Evropske unije i organizovan od strane Saveta za regionalnu saradnju kojim se nastoji da se stvori dugoročni strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava fokusiran na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati sveukupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz različite vrste aktivnosti.