fbpx
Predstavnica KOMS na radnom sastanku sa radnom grupom Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o mentalnom zdravlju iz Srbije

Predstavnica KOMS na radnom sastanku sa radnom grupom Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o mentalnom zdravlju iz Srbije

U četvrtak, 10. februara 2022. godine u Beogradu, održan je radni sastanak radne grupe Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL) o mentalnom zdravlju na kome je učestvovala predstavnica KOMS, Anja Jokić, programska koordinatorka KOMS.

Ovaj radni sastanak održan je kao nastavak Kick-Off događaja održanog u Tirani u decembru 2021. godine. Cilj sastanka je bio osvrt na dosadašnji proces sa fokusom na Akcioni plan, kao osiguravanje konkretnih aktivnosti usmerenih na unapređenje javnih politika koje će biti predstavljene na mid-term konferenciji planiranoj za jun 2022. godine.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Ministarstva omladine i sporta, mlade članice Radne grupe Omladinske laboratorije iz Srbije, kao i članovi WBYL tima.

Na početku sastanka Anja, kao omladinska kopredsedavajuća Radne grupe iz Srbije, upoznala je predstavnike WBYL tima sa planiranim Akcionim planom Radne grupe i preporukom koja je odabrana za polje rada u Srbiji. Nakon toga je radna grupa zajednički razmotrila Akcioni plan Radne grupe kao i vremenski okvir procesa.

U 2022. godini kroz Omladinsku laboratoriju Zapadnog Balkana (WBYL) mladi ljudi i kreatori javnih politika iz Srbije i ekonomija Zapadnog Balkana, na principima ko-upravljanja, nastaviće da zajednički rade na razvoju i unapređivanje javnih politika, kao i u preuzimanju zadataka za postizanje zajednički definisanih ciljeva – unapređenje mentalnog zdravlja i položaja mladih.


Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana je trogodišnji projekat podržan od strane Evropske unije i organizovan od strane Saveta za regionalnu saradnju kojim se nastoji da se stvori dugoročni strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava fokusiran na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati sveukupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz različite vrste aktivnosti.