fbpx
Održana konferencija povodom najave monitoringa izborne kampanje

Održana konferencija povodom najave monitoringa izborne kampanje

U četvrtak, 24. februara 2022. godine u Beogradu, održana je konferencija povodom najave monitoringa predizborne kampanje.

Na konferenciji su govorile Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS, Milica Borjanić, programska koordinatorka KOMS i Maša Vračar, članica Upravnog odbora KOMS. Predstavljen je način na koji se monitoring izborne kampanje vrši, odnosno metodologija monitoringa, kao i dinamika koja će pratiti ovaj proces.

Kako KOMS vrši monitoring?

Tokom izborne kampanje, više od 50 mladih ljudi aktivno posmatra i prati predizbornu kampanju. Mladi istraživači, posmatrači i kompletan KOMS tim usmeriće svoj rad na aktivnosti prikupljanje podataka (iz različitih izvora – onlajn izdanja dnevnih novina, informativnih portala, internet stranica televizija, zvanični vebsajtovi izbornih učesnika, društvenih mreža).

KOMS tokom monitoringa prati izborne liste (sve političke partije, pokrete i platforme unutar izbornih lista) i (buduće) predsedničke kandidate.

Pratićemo direktna partijska obraćanja, stavove, obećanja, poruke političara/kandidata. Evidentiraćemo kako političari i izborni akteri komuniciraju o mladima.

Koji su elementi monitoringa?

  • Nedeljni izveštaji – svake srede biće objavljivani preseci rezultata monitoringa na nedeljnom nivou, na osnovu čega ćemo pratiti učestalost i vrstu obraćanja ka mladima. Biće analizirano i koliko su mladi zastupljeni na izbornim listama i na kojim pozicijama se nalaze, te kakav je njihov položaj unutar stranaka.
  • Otvorena pisma – svake nedelje će biti upućeno otvoreno pismo političkim akterima, u kojima će biti kandidovane prioritetne teme za mlade, koje će biti u fokusu narednih 7 dana.
  • Finalni izveštaj – celokupan proces će biti zaokružen objavljivanjem finalnog izveštaja na osnovu kog ćemo izvesti zaključke o stanju uključivanja mladih i izborni proces i mogućnostima za unapređenje istog.

KOMS je već uputio prvo otvoreno pismo svim učesnicima izbora da nam dostave podatke o mladim kandidatima i po dobijanju ovih odgovora ćemo objavljivati podatke o strukturi mladih poslanika. Otvoreno pismo možete u celosti pronaći ovde.

Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS, predstavila je preliminarne rezultate monitoringa za period od 15. do 20. februara o tome ko se obraćao mladima tokom prve nedelje kampanje; na koji način; kojim kanalima komunikacije i kakav je bio karakter tih poruka.

Rezime kampanje za period 15 – 20. februar:

Izborna lista Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve je o mladima komunicirala preko svojih ministara u četiri navrata. Ministar odbrane je komunicirao o vojnim školama, a ministar finansija je komunicirao o podršci mladima kroz usvajanje odluke o subvencionisanju kupovine kuće/stana ili izgradnje kuće porodicama koje će ove godine dobiti dete kroz podršku mladim roditeljima.

Koalicija SPS – JS nije imala obraćanja ka mladima, ali je dostavila spisak mladih kandidata nakon otvorenog pisma KOMS-a. Ova koalicija ima 23 mladih kandidata na izbornoj listi. Od toga je 1 mlada osoba među prvih 20 kandidata, a ukupno 4 mlade osobe u prvoj polovini izborne liste (među prvih 125 kandidata).

Srpska radikalna stranka je ukazala na problem osamostaljivanja mladih i sa tim povezanih dodatnih problema i obećala predlaganje zakona koji će mladima omogućiti posebne uslove kako bi se lakše osamostalili.

Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije je reagovala na probleme sa kojima se suočavaju mladi aktivisti iz Novog Sada (OSA) i stala u njihovu zaštitu, a dodatno su ukazali na problem odlaska mladih iz Srbije i pozvali su mlade da se uključe u kampanju i da politički participiraju.

Patriotski blok (Dveri) se čak osam puta obratio u vezi sa mladima. Ukazali su na niz problema kao što su: odlazak mladih, politička participacija, zapošljavanje, obrazovni sistem, zasnivanje porodice, obrazovanje tokom pandemije, probleme sa kojima se suočavaju studenti sa hendikepom. Predstavnici ove partije predstavljaju svoju listu kao glas mladih i obećali su nekoliko rešenja u oblasti obrazovanja, privrede/zapošljavanja i osamostaljivanja. Drugi politički subjekti nisu komunicirali o mladima u prvom izveštajnom periodu.


Na ovaj način želimo da afirmišemo učešće mladih u izbornom procesu ali i pozovemo političke aktere da ponude mladima konkretne mere i politike koje će unaprediti položaj i potrebe mladih u Srbiji. Nakon izbora, pratićemo koliko će predizborna obećanja biti ispunjena.

Izveštaj u celosti, u kome se nalaze i podaci podeljeni prema pojedinačnim izbornim listama možete preuzeti ovde.

Odeljak na našem sajtu posvećen Monitoringu 2022. pogledajte ovde.

Celu konferenciju možete pogledati ispod:


Monitoring izborne kampanje 2022. Krovna organizacija mladih Srbije realizuje u sklopu Young Media projekta koji sprovodi uz podršku DW Akademie.